Wat is het recht van medewerkers op flexibel werken en thuiswerken?

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet geeft medewerkers meer mogelijkheden om bijvoorbeeld meer thuis te werken en om te werken op voor hen gunstige tijden. Medewerkers mogen sinds 1 januari 2016 een verzoek indienen om hun werkrooster of arbeidsplaats aan te passen. Daarnaast kunnen zij een verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen.

Dit betekent niet dat de medewerkers binnen jouw reisbedrijf automatisch het recht hebben om thuis te werken. De Wet flexibel werken regelt het recht om het verzoek te doen om te mogen thuiswerken. De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan 10 medewerkers.
0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.