Wat zijn erkende feestdagen? Mag ik een medewerker vragen te werken op een feestdag?

In artikel 21 van de cao (https://www.reiswerk.nl/reiswerk-cao-2016/#p=18) lees je wat de erkende feestdagen zijn. In de cao is vastgelegd dat het normale loon wordt doorbetaald op de dagen dat er niet gewerkt wordt. En dat werken op zon- en feestdagen in beginsel vrijwillig gebeurt.

Lukt het niet om met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kun je een medewerker verplichten om maximaal acht zon- en feestdagen per jaar te werken. Dit geldt niet voor medewerkers met aantoonbare gewetensbezwaren. Werken op die acht zon- en feestdagen geldt niet als overwerk. Het wordt in de roosters meegenomen en telt mee voor de gemiddelde werkweek.