Welke opzegtermijn moet ik als werkgever hanteren?

Over het toepassen van opzegtermijnen staat in de Reiswerk CAO het volgende:
In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 672 lid 2 en lid 3 van Boek 7 Titel 10 Burgerlijk Wetboek geldt, voor zowel de werkgever als de medewerker, dat opzeg­ging van het dienstverband geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Van deze termijn kan bij individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken waarbij de opzegtermijn niet korter kan zijn dan één maand.

Kortom, er geldt voor zowel werkgevers als medewerkers een opzegtermijn van twee maanden, tenzij je in de individuele arbeidsovereenkomst andere afspraken hebt gemaakt.