Welke tools kan ik inzetten voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving?

Dat zijn de RI&E en de arbocatalogus.
 
Met behulp van de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) worden de risico's in het werk in kaart gebracht. Je vindt de RI&E voor de reisbranche hier: http://www.rie.nl/instrumenten/reisbranche/.

De arbocatalogus (https://www.reiswerk.nl/arbocatalogus/) beschrijft mogelijke oplossingen om de risico's te beheersen. Het is aan te raden om eerst de RI&E op te stellen en vervolgens aan de hand van de arbocatalogus een stappenplan voor jouw organisatie te maken.