Wordt de reisbranche RI&E ook getoetst en moet ik onze eigen RI&E jaarlijks laten toetsen?

De branchespecifieke RI&E voor de reisbranche, oftewel het werkdocument (zie ook deze vraag), wordt jaarlijks door specialisten geactualiseerd.

Het wordt aanbevolen om de eigen RI&E jaarlijks te actualiseren. Vervolgens zijn werkgevers verplicht om de RI&E te laten toetsen (http://www.rie.nl/instrumenten/reisbranche/).

Let op: Het RI&E-instrument voor de reisbranche is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Dit betekent dat bedrijven met 25 werknemers of minder die gebruik maken van dit instrument die binnen de reisbranche vallen de RI&E niet hoeven te laten toetsen.

Ben ik als werkgever verplicht om met een RI&E te werken?

Het in het bezit zijn van een actuele RI&E (de RI&E is actueel als je deze jaarlijks up to date houdt) is verplicht.
Meer weten

0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.