Zijn er voorbeelden van reisbranchefuncties, te gebruiken bij het indelen van functies?

Er staan in het handboek functiewaardering referentiefuncties opgenomen, die gebruikt kunnen worden bij
het indelen van de bedrijfseigen functies. Het zijn geanonimiseerde voorbeelden van functies die in de
praktijk in de reiswereld voor (kunnen) komen. Omdat elke reisorganisatie weer anders is, zullen deze functies
niet (in dezelfde vorm) in elke onderneming voorkomen. Alle referentiefuncties zijn gewaardeerd met
behulp van het ORBA functiewaarderingssysteem van AWVN. Voor de referentiefuncties zijn volledige functieomschrijvingen opgenomen.

Kijk hier voor een overzicht, per categorie, van de functieprofielen die zijn opgesteld als referentiefuncties bij het bepalen van een functieindeling:
Sales    
Commercie/Overige    
Staff ‚Äč