Privacyverklaring

Met het registreren van persoonlijke gegevens op Reiswerk.nl ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meerdere databases, waaronder het Reiswerkpanel. Reiswerk.nl zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens alleen gebruiken om je van informatie over Reiswerk of haar projecten te voorzien of om onderzoek te doen via het Reiswerkpanel. De door jou aangeleverde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit apart wordt vermeld en overeengekomen op Reiswerk.nl. Statistische informatie, uitkomsten van onderzoek en andere onpersoonlijke gegevens over Reiswerk.nl en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Reiswerk respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Reiswerk databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

Je krijgt de vraag om cookies te accepteren bij het eerste bezoek aan Reiswerk.nl. Door het accepteren van cookies help je ons de kwaliteit van onze site te waarborgen en kunnen wij zorgen voor een optimale gebruikservaring. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de site Reiswerk.nl optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers en zal nooit aan derden worden verstrekt.

Toepasselijk Recht

De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op Reiswerk.nl. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kun je ons een bericht sturen via het contactformulier