TravelTomorrow

Travel Tomorrow: The future customer journey of travel

Reiswerk omarmt het ANVR-rapport Travel Tomorrow van juni 2015. Dit rapport gaat over de toekomstige reisconsument en wat dat betekent voor reisbedrijven. Samen met de arbeidsmarktgegevens uit ons Dashboard en andere analyses die we als Reiswerk uitvoeren, vormt Travel Tomorrow het stevige fundament onder alles wat we doen.

Travel Tomorrow geeft goede handvaten waarmee reisbedrijven keuzes kunnen maken voor de toekomst en het biedt praktische tips en hulpmiddelen voor de uitvoering van die strategische keuzes. Die strategische keuzes zijn van grote invloed op de competenties en kwaliteiten waar die reisbedrijven behoefte aan hebben. En dat raakt aan de kernpijlers van Reiswerk: ons arbeidsmarktbeleid, de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en de employability van reisprofessionals. Daarom is Travel Tomorrow onderdeel van het fundament van waaruit wij werken.

Van nouns to verbs
Travel Tomorrow is duidelijk vanaf de start. Het rapport heeft geen inleiding, maar stelt jou als lezer voor de keuze: de blauwe pil als je de werkelijkheid onder ogen wilt zien en de rode pil als je je kop in het zand wilt (blijven) steken. Het rapport laat duidelijk de sense of urgency om te veranderen zien. De veranderingen in de reisbranche zijn disruptief en onontkoombaar. Ze zijn disruptief omdat ze de huidige businessmodellen overbodig maken. Dat proces is niet te stoppen.
Het is een kwestie van een andere mindset: van nouns to verbs. We moeten niet langer denken vanuit onze producten, maar vanuit de ervaringen en activiteiten van de reizigers. Alleen dan kunnen we nieuwe mogelijkheden ontdekken voor de reisbranche.

It’s experience, stupid!
Het gaat om de ervaring, niet om reizen. Travel Tomorrow bevat een uitgebreide trendanalyse van trends die het reizigersgedrag in de toekomst zullen gaan bepalen. Patronen die we in die trends onderscheiden zijn:

  • Alle technologische ontwikkelingen komen voort vanuit de behoefte van de gebruikers, worden gepersonaliseerd naar elke individuele gebruiker en hebben grote invloed op hoe mensen leven en werken; 
  • On- en offline zijn volledig geïntegreerd; 
  • Een datadriven customer journey, waarbij de klant volledige controle heeft over zijn data;
  • Een toenemende behoefte aan duurzaamheid;
  • Een economie die drijft op authentieke ervaringen; 
  • Een nieuwe generatie die de deeleconomie aandrijft en bedrijven transformeert naar netwerkorganisaties.

Als we de huidige reisbedrijven plotten op de trends dan zien we dat er een gat ontstaat dat gedicht moet worden: de reisbranche moet veranderen.

Vier persona’s: Anneke, Fred, Charlotte en Sofie
‘Het begint bij de customer experience en vandaar werk je terug naar technologie en niet omgekeerd’, aldus Steve Jobs. Klanten verwachten een dienstverlening die is toegespitst op hun individuele behoeften en wensen en die op alle kanalen gelijk is. Travel Tomorrow geeft daarom vier persona’s, waarop reisbedrijven met hun strategie en businessmodel op in kunnen spelen.

Daarnaast geeft Travel Tomorrow op basis van de trends de customer journey van de toekomst. Elke persona reist op een ander manier door die customer journey. Daarom biedt het rapport een customer journey voor zowel Anneke, Fred, Charlotte als Sofie.

De toekomst van de reisbranche
Travel Tomorrow roept op tot veranderen. We moeten als reisbedrijven onze strategieën en businessmodellen opnieuw uitvinden. Er zijn vijf manieren waarop je je als reisbedrijf kunt onderscheiden en waarde kunt toevoegen aan de ervaring van je klanten. Het is zaak om op één van die terreinen uit te blinken en in minstens één andere onderscheidend te zijn. Het rapport geeft een overzicht van hoe je dat per persona zou kunnen vertalen naar je eigen reisbedrijf. En een aantal mogelijke businessmodellen op basis van de toekomstige customer journey in de reisbranche. Tot slot geeft het rapport je ook praktische richtlijnen en hulpmiddelen hoe je de veranderingsreis in je eigen reisbedrijf kunt aanpakken. Travel Tomorrow biedt je volop kansen om jouw reisbedrijf op de toekomstige customer journey te plaatsen, je af te vragen welke persona’s jouw toekomstige klanten zijn en welk businessmodel daarbij hoort.
Wij als Reiswerk zetten ons in om ons werk aan te laten sluiten bij de keuzes die jouw reisbedrijf maakt. Wij veranderen met jou mee. Want jouw werk, is ons werk!

Meer weten?
Lees hier het volledige rapport Travel Tomorrow (Engelstalig). 
Of lees hier de door Reiswerk in het Nederlands vertaalde versie.