CAO, Arbeidsvoorwaarden & Pensioen

Via deze pagina houden we je verder graag op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op HR-gebied. Wij helpen je graag op weg met voor de reisbranche relevante informatie. Jouw werk is ons werk!

Nieuwe CAO

Op 1 november 2018 liep de cao reisbranche ten einde. Op dit moment is er nog geen nieuwe cao. Wel heeft de huidige cao nawerking.

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zijn volop in beweging om in 2019 te komen tot een moderne en innovatieve cao voor iedereen die in de reisbranche werkt. Onderstaand leggen we je uit wat de stand van zaken is en wat de stappen zijn die ondernomen worden. 
 
Wat zijn de onderwerpen?
De wens om de cao reisbranche te moderniseren heeft betrekking op veel onderdelen. Een kleine greep. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers vinden het van groot belang dat je je als medewerker continue kan blijven ontwikkelen en dat je daarbij ook zelf de regie kan en mag nemen over je eigen loopbaan. Dat maakt onze branche ook aantrekkelijk voor nieuw talent.

Een ander belangrijk thema betreft bijvoorbeeld de arbeidstijd. Hoe kan er onder meer een optimale balans gevonden worden tussen de noodzakelijke aanwezigheid in verband met de bedrijfsvoering en de behoefte aan de eigen indeling van je werktijd? Ook beloning ontbreekt niet bij de aandachtspunten. De vraag is of de beloningen in de praktijk nog overeenkomen met de beloningen  in de cao.  
 
Hoe nu verder?
Om tot een nieuwe cao reisbranche te komen worden in de komende maanden drie wegen bewandeld:

1. Het starten van een onderzoek naar de beloning in onze branche. Dit onderzoek geeft input voor de vraag of het beloningsbeleid in de cao reisbranche nog passend is.
2. Gesprekken voeren met medewerkers in de branche. In januari en februari worden 6 werknemersbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten komen medewerkers zelf aan het woord over wensen en ideeën ten aanzien van een nieuwe cao.
3. Met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers worden de vernieuwingsonderwerpen in de komende maanden intensief besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de thema’s ontwikkeling en werktijden.
 

Actuele ontwikkelingen op HR-gebied

Op dit moment lijken het ontwikkelen van zittende medewerkers, duurzame inzetbaarheid, aandacht voor strategische personeelsplanning en het versterken van het employer brand / recruitment de belangrijkste prioriteiten van HR professionals. 

Tijdens onze zeer informatieve HR expertmeetings, waarvoor je je hier direct kunt inschrijven, gaan wij ook in op actuele trends en ontwikkelingen. Deze HR expertmeetings vinden 2 keer per jaar plaats.
In 2019 organiseren we tevens een informatieve expertmeeting over recruitment en employer branding.
 

Nieuwe pensioenregeling voor de reisbranche

In de cao reisbranche met looptijd tot 1 november jl. kun je teruglezen dat er is afgesproken dat er een nieuwe pensioenregeling wordt ontwikkeld voor de reisbranche. Houd onze nieuwsberichten en de website van Reiswerk Pensioenen in de gaten voor het laatste nieuws over deze nieuwe pensioenregeling.
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.