Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding mag alleen in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen wanneer een medewerker een vaste aanstelling krijgt.

Als het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag je als werkgever een uitzondering maken. Dit moet je dan wel schriftelijk onderbouwen.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding is geldig als het voldoet aan twee voorwaarden:

  • de medewerker is meerderjarig;
  • het beding is schriftelijk overeengekomen.

Welke afspraken maak je in een concurrentiebeding?

In het concurrentiebeding kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over: 
  • het soort werkzaamheden;
  • het type werkgever / opdrachtgever / klant;
  • de plaats / regio waarbinnen het concurrentiebeding geldt;
  • de duur van het concurrentiebeding.

Het is belangrijk dat je alles schriftelijk vastlegt!

Maar wat staat er in de cao voor de reisbranche?

Het begrip concurrentiebeding komt op 2 plaatsen terug in de cao voor de reisbranche.

Zie allereerst artikel 4 en vervolgens artikel 6.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.