Ontslag

Er zijn diverse redenen op basis waarvan je als werkgever kunt besluiten om het dienstverband van jouw medewerker te beëindigen.

Ontslag in goed overleg

Als je gezamenlijk met jouw medewerker in goed overleg tot de conclusie komt dat het beter is om het dienstverband te beëindigen dan doe je dit met wederzijds goedvinden. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst vind je op de website van het UWV.

Ontslag op staande voet

Indien er sprake is van een dringende reden mag je een medewerker op staande voet ontslaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal, verduistering of mishandeling. Maar let op:
1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
2. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.
3. De dringende reden moet de medewerker onverwijld meegedeeld worden.

Ontslag bij ziekte of zwangerschap

Een zieke medewerker mag je niet zomaar ontslaan. Maar het is niet zo dat een medewerker in geen geval ontslagen mag worden. Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer

Ontslag via het UWV of de kantonrechter

Als je als werkgever geen kans ziet om samen afspraken te maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan kun je ervoor kiezen om het ontslag te laten lopen via het UWV of de kantonrechter.
Lees meer

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.