Ziekte en ontslag

Een zieke medewerker mag je niet zomaar ontslaan. Maar het is niet zo dat een medewerker in geen geval ontslagen mag worden. Een medewerker is tijdens ziekte over het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet. Wat zijn de mogelijkheden?

Ontslag en zwangerschap

Een zwangere werkneemster heeft recht op bijzondere ontslagbescherming. Je mag het dienstverband van een zwangere werkneemster niet opzeggen. Dit opzegverbod geldt ook tijdens het bevallingsverlof en tot zes weken na afloop van het bevallingsverlof.

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kun je als werkgever proberen om voor jouw medewerker ontslag aan te vragen bij het UWV. Je moet dan aantonen dat je genoeg hebt gedaan om ontslag te voorkomen. Ook zul je de redenen voor het ontslag moeten kunnen onderbouwen.

Is jouw medewerker daadwerkelijk meer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Dan heb je als werkgever het recht om het dienstverband met de medewerker te beƫindigen. Je hebt hiervoor wel altijd toestemming nodig van het UWV. Het UWV beoordeelt of er is voldaan aan de volgende punten:

  • De medewerker kan door een ziekte of handicap zijn of haar werk niet meer doen.
  • De medewerker kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn of haar werk weer te kunnen doen.
  • De medewerker kan binnen 26 weken zijn of haar werk niet in aangepaste vorm doen.
  • De medewerker kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing.

Ontslag bij (frequent) verzuim

Je kunt in het geval van een zieke medewerker ook proberen om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter. Je dient dan een verzoekschrift in waarin je de redenen voor het ontslag beschrijft. Er is slechts een beperkt aantal gronden (7) waarop je een medewerker mag ontslaan. Frequent verzuim en ziekte maken daar onderdeel van uit. De kantonrechter zal echter niet zomaar instemmen met ontbinding van de arbeidsovereenkomst en een goed onderbouwd personeelsdossier is in deze heel belangrijk.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.