Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Heeft jouw reisbedrijf meer dan 50 medewerkers? Dan ben je verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te richten op basis van de Wet op de Ondernemingsraden, afgekort de WOR. Een PVT tref je vaak aan in kleinere bedrijven met 10 tot 50 medewerkers.

Om een OR op te richten binnen jouw bedrijf moeten er verkiezingen gehouden worden. Hiervoor moet een kiescommissie worden samengesteld die de gehele verkiezingsprocedure uitschrijven, conform regels zoals beschreven in de WOR. Iedere medewerker langer dan een jaar in dienst kan zich verkiesbaar stellen.

Het oprichten van een PVT is aan minder regels gebonden, maar begint ook met het oprichten van een kiescommissie die vervolgens verkiezingen organiseert. Belangrijk om te weten is dat alle wettelijke rechten van OR zowel PVT in de WOR staan beschreven. Als er binnen jouw bedrijf geen OR of PVT is ingesteld, maar er wel tenminste 10 medewerkers werkzaam zijn, dan ben je verplicht om tenminste twee maal per jaar een Personeelsvergadering (PV) te organiseren.

De rol van de OR/PVT

De OR of PVT adviseert de werkgever over het beleid van het bedrijf en doet dit vanuit de visie van de medewerkers. De OR of PVT kan over alles adviseren wat de onderneming aangaat, gevraagd dan wel ongevraagd. Denk hierbij aan het meedenken over het strategisch, sociaal en HR-beleid, adviseren over belangrijke bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische beslissingen, reorganisatie, het naleving van de regels omtrent arbeidsvoorwaarden (cao) en arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid (het samen creĆ«ren van een prettige, veilige werkomgeving).

De OR heeft initiatiefrecht en kan hiermee een proactieve rol binnen de organisatie nemen en vanuit eigen visie een advies formuleren gebaseerd op wat er onder de medewerkers in de organisatie leeft. De PVT heeft geen initiatiefrecht, maar kan op niet-formele wijze een initiatief voorstellen.

Samenwerken met de OR/PVT aan duurzame inzetbaarheid

OR en PVT kunnen een actieve rol spelen in hoe de organisatie invulling geeft aan de inzetbaarheid van hun medewerkers, de ontwikkeling van medewerkers, werkplezier, bevlogenheid en vitaliteit. 
Reiswerk organiseerde in 2018 een goed bezochte OR-workshop over het thema duurzame inzetbaarheid. Het whitepaper van deze workshop kun je aanvragen via info@reiswerk.nl.
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.