Modellen, handleidingen & formats

Op deze pagina bieden we je verschillende handleidingen ter informatie en formats waarmee je direct aan de slag kan. Bijvoorbeeld voor het maken van arbeidsovereenkomsten, wat te doen bij verzuim maar ook wanneer een medewerker je organisatie verlaat.

Jouw werk is ons werk!


 

Arbeidsovereenkomst

Als je een medewerker in dienst neemt, maak je afspraken over de functie, het salaris, opzegtermijn en overige arbeidsvoorwaarden. Deze neem je op in een arbeidsovereenkomst. 

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, een 0-uren contract. In de huidige cao voor de reisbranche vind je een format voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.


Stage

Met stagiaires die voor een periode stage komen lopen in je organisatie sluit je geen arbeidsovereenkomst af maar maak je gebruik van een stageovereenkomst. Hier is ook een model stageovereenkomst voor ontwikkeld.

Exit gesprekken

Wanneer je afscheid neemt van een medewerker is het verstandig om de medewerker uit te nodigen voor een exitgesprek. De medewerker is echter niet verplicht om op je uitnodiging in te gaan. Het doel van het gesprek is te achterhalen waarom iemand afscheid neemt, daarvan te leren en te zien wat er beter kan. Daarnaast geeft het de medewerker de mogelijkheid om zijn ervaringen bij de werkgever te delen.
Een goede offboarding door middel van een exitgesprek kan ervoor zorgen dat een medewerker met een prettig gevoel afscheid neemt waardoor oud werknemers ambassadeurs blijven voor je organisatie. We hebben hiervoor een model exitgesprek gemaakt.
 

Handleiding mantelzorg

Voor werkgevers en medewerkers in de reisbranche is een handleiding mantelzorg opgesteld. Deze korte en praktisch handleiding biedt handvaten waarmee de combinatie van werk en mantelzorg beter bespreekbaar wordt. Het doel is te voorkomen dat medewerkers overbelast raken en uitvallen.

Verzuim

Een fijne werkplek en gezonde werkomgeving is belangrijk voor vitale medewerkers. Wij hebben een model verzuimhandleiding beschikbaar, toegespitst op de reisbranche, met als doel het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het voorkomen van ziekteverzuim. Deze handleiding kan naar eigen inzicht en invulling gebruikt worden.

Soms krijg echter toch te maken met zieke medewerkers. Hiervoor hebben wij de checklist verzuim leidinggevenden opgesteld die gebruikt kan worden hoe je het beste kan handelen.

RI&E en de arbocatalogus

Met de branche specifieke RI&E voor werkgevers in de reisbranche kan je direct aan de slag met het samenstellen van jouw bedrijfseigen RI&E.

Je kan de vragenlijst voor medewerkers gebruiken als input, zodat je een beeld krijgt van hoe de medewerkers binnen jouw organisatie hun welzijn op de werkvloer ervaren.

Na het samenstellen van de RI&E kan je aan de slag met de arbocatalogus. Hierin staan veel mogelijke oplossingen om de risico’s te beheersen.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.