NOW regeling

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is bedoeld voor jou als werkgever, wanneer je te maken hebt met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Je kunt hiervoor bij het UWV een aanvraag een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kan je werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 4 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0).
 

NOW 2.0 en de inspanningsverplichting tot scholing

De NOW 2.0 heeft verschillende veranderingen ten opzichte van de eerste aanvraagperiode van de NOW. Een van die veranderingen is de inspanningsplicht voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij – of omscholing te doen. Travel College biedt hierin uitkomst voor de reissector!

Update nieuwe invulling NOW

Vorige week zijn de nieuwe voorwaarden van de verlengde NOW regeling bekend gemaakt door Minister Koolmees. Gisteren zijn er echter wijzigingen gekomen op deze nieuwe voorwaarden. De ontslagboete blijft toch deels bestaan. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede steunpakket maar nu komt het kabinet er na kritiek toch van terug.

Nieuwe invulling NOW

Tijdens een persconferentie heeft minister Koolmees de voorwaarden bekend gemaakt voor de tweede fase van de generieke steunmaatregelen. De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus krijgen ondernemers en werkenden ook de komende periode financiële kabinetssteun.
 

Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Tijdens de coronacrisis is de overheid met een sterke vervanging voor de regeling werktijdverkorting gekomen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat betekent dit voor ondernemers en hun werknemers? We vertellen je kort wat deze inhoudt.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.