Vakantie en verlof

Op basis van wettelijke regelingen en de huidige cao voor de reisbranche hebben medewerkers binnen jouw reisbedrijf recht op vakantiedagen. Er bestaat daarnaast een aantal andere soorten verlof, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, buitengewoon verlof en zorgverlof.

Vakantiedagen

Op basis van de cao voor de reisbranche hebben medewerkers in de reisbranche jaarlijks recht op 24 vakantiedagen, bij een fulltime dienstverband. In de cao lees je ook over de verdere rechten van medewerkers op vakantiedagen.

Buitengewoon verlof

In de cao voor de reisbranche kun je nalezen wanneer medewerkers recht hebben op buitengewoon verlof. Buitengewoon verlof is niet wettelijk geregeld. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in het geval van een huwelijk of verhuizing.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Medewerker kunnen recht hebben op kortdurend of langdurig zorgverlof als zij willen zorgen voor mensen uit hun omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn.
Zorgverlof is niet vastgelegd in de cao voor de reisbranche en daarom gelden de wettelijke regelingen (Wet arbeid en zorg). Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Zwangerschaps-, bevallings- en kraamverlof

Indien één van jouw medewerksters zwanger is, heeft zij recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens deze periode betaal je het loon van de medewerkster door. Als werkgever ontvang je na melding van de zwangerschap bij het UWV een compensatie voor dit loon.

De werkneemster heeft recht vanaf zes weken voor de uitgerekende geboortedatum recht op zwangerschapsverlof, maar dit verlof hoeft zij niet direct op te nemen. Vanaf vier weken voor de uitgerekende datum is zij dit wel verplicht. Het zwangerschapsverlof duurt dus minimaal vier weken. Als zij later bevalt dan verwacht, wordt het zwangerschapsverlof verlengd, maar dit gaat niet ten koste van het bevallingsverlof, wat minimaal tien weken duurt.

Meerlingzwangerschap

In het geval van een meerlingzwangerschap heeft een werkneemster recht op vier weken langer zwangerschapsverlof. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof is uitgebreid naar 20 weken als een medewerkster zwanger is van een tweeling.

Kraamverlof en partnerverlof

Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op vijf dagen verlof (op basis van een full-time dienstverband), op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen.

Aanvullend kraamverlof voor partners

Partners krijgen aanvullend kraamverlof van vijf weken per 1 juli 2020. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste half jaar na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon). 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is niet in de cao voor de reisbranche geregeld maar is wettelijk vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Deze wettelijke regeling kent aan medewerkers per kind jonger dan 8 jaar, een recht toe op onbetaald verlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Je mag een medewerker niet weigeren om ouderschapsverlof op te nemen. Je kunt wel bezwaar maken tegen de verdeling van de verlofuren die jouw medewerker voorstelt.   

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.