Aan de slag met de verzuimhandleiding!

Medewerkers begeleiden bij verzuim

Om jouw medewerkers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij verzuim, is het van groot belang dat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. Alleen dan is een goed verzuimbeleid mogelijk en kan er gezamenlijk worden gewerkt aan een verantwoorde en zo spoedig mogelijke terugkeer van de medewerker naar het werk.

Verzuimhandleiding

Als werkgever kun je een verzuimhandleiding inzetten bij het voorkomen van ziekteverzuim. Echter, niet alle werkgevers hebben de tijd en de middelen hebben om zelf een verzuimhandleiding te ontwikkelen. Daarom stelt Reiswerk een model verzuimhandleiding beschikbaar, toegespitst op de reisbranche, met als doel het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het professionaliseren van HR-beleid. Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie van deze verzuimhandleiding beschikbaar. 
 ‚Äč
Nederlandstalige versie
Engelstalige versie

Deze verzuimhandleidingen zijn recent volledig geactualiseerd naar aanleiding van belangrijke wijzigingen in de Arbowet en op basis van de meest recente privacywetgeving.  Zo worden bijvoorbeeld het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en het recht op een werkplekbezoek door de bedrijfsarts nu uitgebreid beschreven.

Aan de slag!

Als werkgever ben je bevoegd deze verzuimhandleiding naar eigen inzicht en visie aan te vullen cq. te wijzigen en op te nemen als bijlage in het bedrijfsreglement (na goedkeuring door de OR of PVT). Het is wel belangrijk dat je de verzuimhandleiding personaliseert naar jouw organisatie, als je hiermee aan de slag gaat.

Het gebruik van de verzuimhandleiding is geen verplichting vanuit de de cao voor de reisbranche en kan naar eigen wens en invulling worden gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld ook alleen de model gespreksverslagen gebruiken, die je ondersteunen bij het opbouwen van een goed inhoudelijk verzuimdossier.
 

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem dan contact op met ons op, via info@reiswerk.nl
 

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.