Ik ben ziek, wat nu?

Als  je door ziekte niet kunt werken, dan moet je dit zo spoedig mogelijk en ieder geval voor aanvang van jouw werktijd melden bij je werkgever. Dit is vastgelegd in de cao voor de reisbranche op pagina 22.

Je meld je ziek bij je direct leidinggevende of contactpersoon van de afdeling HR, tenzij hierover binnen jouw reisbedrijf andere afspraken zijn gemaakt.

Wat je werkgever je mag vragen

  • Als je je ziek meldt geef je indien mogelijk aan:

  • wat de aard van jouw klacht is (*);

  • hoe lang je ziek denkt te zijn (kortdurig of langdurig);

  • of er volgens jou een verband is tussen jouw verzuim en het werk (*);

  • welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je hebt;

  • of er werkzaamheden overgedragen kunnen worden aan collega’s;

  • welke werkzaamheden je nog wel zou kunnen uitvoeren.

Als het nodig is wordt deze informatie doorgegeven aan de arbodienst / bedrijfsarts. Voor de punten met een sterretje (*) geldt het privacyrecht. Je hoeft daar als medewerker geen informatie over te geven, als je dit niet wilt. Aan de arbodienst en/of bedrijfsarts ben je wel verplicht om deze informatie te verstrekken. Zonder jouw toestemming geven zij geen vertrouwelijke informatie door aan jouw werkgever.   

Ziek geworden tijdens de vakantie

Lees hier wat je moet doen als je tijdens je vakantie ziek wordt.

Beter melden

Als je weer beter bent, geef je dat door aan je direct leidinggevende of collega van de afdeling HR, tenzij hierover intern andere afspraken zijn gemaakt. Je werkgever geeft dit dan weer door aan de arbodienst, de bedrijfsarts en/of het UWV als dat nodig is.

Waar heb jij een vraag over?