Cao reisbranche

Arbeidsovereenkomst

Als je in dienst treedt bij een (reis)bedrijf maak je met je werkgever afspraken over je functie, salaris en werktijden. Deze afspraken heten arbeidsvoorwaarden en worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Cao

Daarnaast zijn er arbeidsvoorwaarden die voor iedereen in de branche gelden. Deze afspraken zijn gemaakt door werkgevers (ANVR) en werknemers (vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie) en die zijn vastgelegd zijn in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

Nieuwe cao

De huidige cao voor de reisbranche kent een looptijd van 24 maanden (van 1 november 2016 tot 1 november 2018). De lonen worden op 1 juli 2017 én op 1 juli 2018 steeds met 1,5% verhoogd. Daarnaast kunnen reisondernemingen gebruik maken van de regeling voor seizoenswerkers om de wachttijd van de Wet Werk en Zekerheid terug te brengen van 6 naar 3 maanden plus één dag, zonder dat er sprake is van een keten van arbeidsovereenkomsten.

Klik hier voor de cao reisbranche 2016-2018.

English Version

Click here to download the Collective Labour Agreement for the Travel Sector in English.

CAO reisbranche algemeen verbindend verklaard

Op 23 september 2017 heeft de minister van SZW de cao reisbranche algemeen verbindend (avv) verklaard. Dit betekent dat de gemaakte afspraken in de cao reisbranche voor de periode 23 september 2017 tot 1 november 2018 ook gelden voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij ANVR, maar wel onder de werkingssfeer van de cao reisbranche vallen.

​De huidige cao reisbranche kent een looptijd van 1 november 2016 tot 1 november 2018. Aangezien de avv niet met terugwerkende kracht geldt, betekent dit dat de avv geldt vanaf 23 september 2017.

Meer weten?

Heb je vragen over de cao reisbranche? Stel ze aan Miranda Wiltenburg, projectmanager bij Reiswerk, via info@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.