Werk je in de reisbranche? Vul dan het imago-onderzoek in! Meer informatie.

Cao reisbranche

In de cao voor de reisbranche staan belangrijke arbeidsvoorwaarden die collectief gelden voor alle medewerkers in de reisbranche, die onder de cao vallen. De cao komt tot stand vanuit onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie ANVR en werknemersvertegenwoordigers, de vakbonden FNV en CNV Vakmensen.

De meest actuele versie van de cao Reisbranche vind je altijd op de website van Reiswerk. Download hier het cao-boekje.

Download nu

Cao

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen en de ANVR hebben een nieuwe cao per 1 juli 2022 afgesproken voor de duur van 24 maanden met einddatum 1 juli 2024. In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over een collectieve loonsverhoging. Medewerkers die een functie uitoefenen die is ingedeeld in één van de functiegroepen 2 tot en met 8 (zoals opgenomen in bijlage 1) hebben recht op een loonsverhoging over het feitelijk loon van 3% per 1 juli 2022 en nogmaals 3% per 1 juli 2023. Gelijktijdig worden de minima en de maxima van de schalen met 5% verhoogd. Met de aanpassingen van de Wettelijk Minimum Loon per januari 2023 zijn er nieuwe loontabellen gekomen en de al eerder gepubliceerde tabellen zijn met ingang van 1 juli 2023 aangepast aan de nieuwe situatie. De nieuwe tabellen zijn een addendum bij de cao die verder niet wordt opengebroken.

Naast de loonafspraken is gesproken over de reisbranche als inclusieve sector bij uitstek. Zo is afgesproken dat niet-traditionele gezinnen die een kind krijgen via adoptie of draagmoeder recht hebben op 4 weken geboorteverlof, naast het wettelijk verlof. Hierbij staat de duurzame relatie tussen ouder en kind centraal, ongeacht woonsituatie, leeftijd of biologische relatie. Deze aanpassingen zijn te vinden in artikel 11 van de cao. Verder hebben cao partijen protocollaire afspraken gemaakt over:

  • Rouwverlof
  • Ontziemaatregelen
  • Leren en ontwikkelen
  • Reisleiding
  • Thuiswerken

Het Ministerie van SZW heeft de cao reisbranche per 2 februari 2023 algemeen verbindend verklaard (zie publicatie dd. 7 februari 2023 Staatscourant 2023, 4649). Met het afgeven van de algemeen verbindend verklaring gaan de cao bepalingen ook gelden voor de reisprofessionals die niet bij een ANVR aangesloten reisonderneming werken. 

Download cao reisbranche

Collective Labour Agreement for the Travel Sector

Download here the Collective Labour Agreement for the Travel Sector in English.

Download CLA

Protocollaire afspraken

In de cao reisbranche zijn protocollaire afspraken opgenomen. Enkele van deze afspraken voert Reiswerk op verzoek van cao-partijen uit.

thuiswerken

Thuiswerken - artikel 40

In de afgelopen jaren, sinds de uitbraak van het coronavirus, is thuiswerken in veel gevallen de norm geworden, of op zijn minst een vast onderdeel geworden van afspraken tussen werkgevers en medewerkers. Het onderzoek, uitgevoerd door Reiswerk, had als doel bestaande regelingen op de markt te inventariseren, een vergoedingskader te definiëren en best practices te delen voor zowel werkgevers als medewerkers.

Het onderzoek naar het protocollaire afspraak Thuiswerken (artikel 40) van de  cao reisbranche is succesvol afgerond, en de bevindingen zijn samengevat in een rapport. De resultaten van het onderzoek worden momenteel ter kennisgeving gedeeld in afwachting van de cao-gesprekken.

Download het rapport

Tussentijdse wijzigingen

Tussentijdse wijzigingen in de cao voor de reisbranche kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld vanwege wettelijke wijzigingen. De meest actuele versie van de cao reisbranche vind je altijd op reiswerk.nl.

Meer weten?
Heb je vragen over de cao reisbranche, kijk bij de FAQ of stuur ons een bericht.

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.