Personeelsbeleid

Er zijn verschillende regels betreffende vakantie en (bijzonder) verlof. Hierbij moet rekening gehouden worden met de wettelijke regelingen en de rechten zoals opgesteld in de cao reisbranche. Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.

Vakantie en (bijzonder) verlof

Naast vakantiedagen bestaat er nog een aantal andere soorten verlof, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, buitengewoon verlof en zorgverlof. Wij zetten het voor je op een rijtje.

Vakantiedagen

Op basis van de cao reisbranche hebben medewerkers in de reisbranche jaarlijks recht op 24 vakantiedagen, bij een fulltime dienstverband. Per 1 januari 2025 heeft iedere medewerker recht op 25 dagen. In de cao vind je meer informatie over de verdere rechten betreffende vakantiedagen.

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof is niet wettelijk vastgelegd. In de cao reisbranche staat echter wel een aantal dagen waarop medewerkers recht hebben op buitengewoon verlof, bijvoorbeeld in het geval van een huwelijk, overlijden of verhuizing. Bij deze bijzondere omstandigheden wordt verlof toegekend met behoud van loon. Let wel, dit buitengewoon verlof wordt alleen toegekend bij aanwezigheid en op de dag zelf, als dit een standaard werkdag betreft.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Wanneer medewerkers willen zorgen voor mensen in hun omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn kan er kortdurend of langdurig verlof worden aangevraagd. Dit zorgverlof is echter niet vastgelegd in de cao reisbranche en daarom gelden de wettelijke regelingen (Wet arbeid en zorg). Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Zwangerschaps-, bevallings- en kraamverlof

Een zwangere medewerker heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vanaf zes weken voor de uitgerekende geboortedatum kan er zwangerschapsverlof worden opgenomen, maar dit hoeft niet. Dit is vanaf vier weken voor de uitgerekende datum verplicht. Het zwangerschapsverlof duurt dus minimaal vier weken. Bij een latere bevalling wordt het zwangerschapsverlof verlengd, maar dit gaat niet ten koste van het bevallingsverlof. Dit duurt minimaal tien werken.

Meerlingenzwangerschap

In het geval van een meerlingenzwangerschap heeft een medewerkster recht op vier langer zwangerschapsverlof. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof is uitgebreid naar 20 weken. De eerste van dag van het zwangerschapsverlof gaat dan tussen de 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum in. Deze periode heeft de flexibiliseringsperiode. Na de bevalling blijft het recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Wanneer er gekozen wordt om in de flexibiliseringsperiode langer door te blijven werken, worden deze dagen opgeteld bij het bevallingsverlof. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van de UWV.

Geboorteverlof of partnerverlof

Het huidige geboorteverlof of partnerverlof geeft partners na de bevalling recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het verlof wordt het loon doorbetaald. Opnemen van het verlof mag zelf bepaald worden echter het moet in ieder geval zijn opgenomen binnen 4 weken na de geboorte. Partners krijgen daarnaast aanvullend van vijf weken. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Tijdens dit verlof ontvangt de medewerker een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is niet in de cao reisbranche geregeld, hiervoor gelden de wettelijke regelingen in de Wet Arbeid en Zorg. Deze wettelijke regeling kent recht toe om per kind jonger dan 8 jaar, onbetaald verlof op te nemen van 26 keer de arbeidsduur per week. Zie meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof uitgebreid en krijgen ouders recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Deze moeten zij in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De rest van de 17 weken ouderschapsverlof is wel onbetaald en mag worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is. Het verlof dient wel minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd.

 

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.