stress_334226789.jpg

Ziekte & Verzuim

Ziekte & Verzuim

Het is vaak hard werken in de reisbranche en dat gebeurt ook met hart en ziel. Echter waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Wil je meer weten over het voorkomen of over het begeleiden tijdens ziekte, lees dan verder.

Wat is verzuim?

Verzuim houdt in dat een medewerker niet naar het werk kan komen en zich ziek meldt. De reden van het ziekmelden kan echter verschillen. Verzuim kan ook betekenen dat een iemand tijdelijk minder inzetbaar is vanwege psychosociale klachten. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, maar kan het kan ook langer duren. Een preventief verzuimbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid kan helpen om ziekte te voorkomen.

We geven je graag diverse tips hoe met dit soort situaties om te gaan.

De aanpak van ziekteverzuim is niet in alle gevallen gelijk. Er zijn ook verschillende manieren om ziekteverzuim aan te pakken. Wij hebben in een checklist een kort overzicht van de soorten verzuim, hoe je die kan herkennen en wat er aan gedaan kan worden. 

Het verzuimgesprek

Als uit de verzuimgegevens blijkt dat een medewerker vaak verzuimt, of dat er andere signalen zijn dat het met de medewerker niet lekker loopt, is het wellicht tijd om een verzuimgesprek te voeren. De leidinggevende bespreekt met de medewerker de oorzaken van het (dreigende) verzuim en wat dit betekent voor het werk. Het gesprek en de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Een verzuimgesprek is ook aan de orde als een medewerker vaak en kortdurend verzuimt of als er een vermoeden is dat er een andere oorzaak ten grondslag ligt aan het verzuim.

Het verzuimgesprek is gericht op de gevolgen van het verzuim voor de medewerker, de organisatie en de collega's en niet de gevolgen van een (eventuele) ziekte. Medische gegevens worden door de medewerker besproken met de bedrijfsarts. Als er sprake is van een ziektebeeld als oorzaak van het verzuim, is het gesprek van de leidinggevende voornamelijk gericht op het bespreken welke actie er nodig is om de taken van de medewerker op een goede manier voortgang te laten vinden.

Door met elkaar in gesprek te blijven, kan het verzuim op een effectieve manier worden aangepakt. Om te weten hoe je als leidinggevende het beste kan handelen bij verzuim hebben wij een richtsnoer beschikbaar gesteld.

 

Verzuim voorkomen

Door aandacht te besteden aan de betrokkenheid, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers kan je direct en indirect ...

Lees verder

Verzuimhandleiding

Een goede begeleiding bij verzuim is belangrijk. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken voortkomend uit e...

Lees verder

Mantelzorg

Het combineren van werk en het verlenen van zorg aan een naaste kan als belastend en intensief ervaren worden. Bespre...

Lees verder
cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.