Concurrentiebeding – wanneer geldt het en welke afspraken maak je hierin?

Gepubliceerd op: 30-01-2018

Bij Reiswerk ontvangen we regelmatig vragen van werkgevers en medewerkers over het begrip concurrentiebeding. In dit nieuwsbericht vertellen we je er graag meer over. Wanneer is een concurrentiebeding geldig? En mag het altijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst?

Geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten
Sinds 1 januari 2015 is het volgens de wet niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in tijdelijke contracten. Oftewel, een concurrentiebeding mag alleen in jouw arbeidsovereenkomst worden opgenomen wanneer je een vaste aanstelling krijgt.

Als het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag jouw werkgever een uitzondering maken. Dit moet hij dan wel schriftelijk onderbouwen.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?
Een concurrentiebeding is geldig als het voldoet aan twee voorwaarden:

  • de medewerker is meerderjarig;
  • het beding is schriftelijk overeengekomen.
Welke afspraken maak je in een concurrentiebeding?
In het concurrentiebeding kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over: 
  • het soort werkzaamheden;
  • het type werkgever / opdrachtgever / klant;
  • de plaats / regio waarbinnen het concurrentiebeding geldt;
  • de duur van het concurrentiebeding.

Het is belangrijk dat je alles schriftelijk vastlegt!

Maar wat staat er in de cao voor de reisbranche?
Het begrip concurrentiebeding komt op 2 plaatsen terug in de huidige cao voor de reisbranche.

Zie allereerst artikel 4: Onverminderd de wettelijke regels met betrekking tot de voorwaarden, waaronder een concurrentiebeding kan worden aangegaan, zal de werkgever geen concurrentiebeding overeenkomen met een werknemer die een functie uitoefent, van een niveau als is aangegeven in de in artikel 8 genoemde functiegroepen voor zover deze functie valt in de functiegroep 2 tot en met 5. De werkgever kan met een werknemer die valt in de functiegroep 4 of 5 een concurrentiebeding overeenkomen met betrekking tot het exploiteren van een eigen onderneming met als werkingsgebied een straal van 10 kilometer rondom de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.
Kortom, hier zul je als werkgever dus rekening mee moeten houden, ongeacht de wettelijke regels die aan het begin van dit bericht beschreven zijn.

Zie daarnaast artikel 6. Hierin staat dat een werknemer een exemplaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt, waarin ten minste een concurrentiebeding wordt vermeld, mits dit is overeengekomen.
Let op werkgevers, dat je e.e.a. dus schriftelijk vastlegt.

Reiswerk denkt met je mee!
Heb je verder nog vragen over het begrip concurrentiebeding en de rechten en plichten die uit dit begrip voortvloeien? Neem dan contact met Miranda Wiltenburg, projectmanager Arbeidszaken bij Reiswerk, via miranda@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.