Concurrentiebeding – wanneer geldt het en welke afspraken maak je hierin?

Gepubliceerd op: 30-01-2018

Bij Reiswerk ontvangen we regelmatig vragen van werkgevers en medewerkers over het begrip concurrentiebeding. In dit nieuwsbericht vertellen we je er graag meer over. Wanneer is een concurrentiebeding geldig? En mag het altijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst?

Als je bij indiensttreding een concurrentiebeding overeen bent gekomen met jouw nieuwe werkgever, dan is deze werkgever verplicht om voorafgaand aan de start van jouw werkzaamheden een arbeidsovereenkomst toe te sturen waarin het concurrentiebeding wordt beschreven.

Geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten
Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in tijdelijke contracten. Oftewel, een concurrentiebeding mag alleen in jouw arbeidsovereenkomst worden opgenomen wanneer je een vaste aanstelling krijgt.

Als het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag jouw werkgever een uitzondering maken. Dit moet hij dan wel schriftelijk onderbouwen.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?
Een concurrentiebeding is geldig als het voldoet aan twee voorwaarden:

  • de medewerker is meerderjarig;
  • het beding is schriftelijk overeengekomen.
 
Welke afspraken maak je in een concurrentiebeding?
In het concurrentiebeding kunnen werkgever en medewerker onder meer afspraken maken over:
  • het soort werkzaamheden;
  • het type werkgever / opdrachtgever / klant;
  • de plaats / regio waarbinnen het concurrentiebeding geldt;
  • de duur van het concurrentiebeding.

Het is belangrijk dat je alles schriftelijk vastlegt.
 
In de cao voor de reisbranche wordt er geen specifiek artikel geweid aan het concurrentiebeding. Wel vind je het begrip terug in artikel 6. Hierin staat dat een werknemer een exemplaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt, waarin ten minste een concurrentiebeding wordt vermeld, mits dit is overeengekomen.

Reiswerk denkt met je mee!
Heb je verder nog vragen over het begrip concurrentiebeding en de rechten en plichten die uit dit begrip voortvloeien? Neem dan contact met Miranda Wiltenburg, projectmanager Arbeidszaken bij Reiswerk, via miranda@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?