AI en ChatGPT toepassen in je werk? Schrijf je in voor de workshop en leer de basisprincipes! Meer informatie en inschrijven, klik hier.

Fonds cao Reiswerk

De taken en de financiering van Reiswerk zijn geregeld in de cao voor de reisbranche inzake sociaal fonds Reiswerk met looptijd van 1 november 2020 tot 1 november 2025. De fonds cao word door werkgeversorganisatie (ANVR) en werknemersorganisaties (FNV en CNV Vakmensen) in de reisbranche afgesloten. De Fonds cao reisbranche is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard en heeft een looptijd tot 1 november 2025.

De algemeen verbindend verklaring zorgt er voor dat de Fonds cao reisbranche op iedereen in de reissector van toepassing is. Zo kunnen alle reisprofessionals van dezelfde faciliteiten en diensten gebruik maken en wordt de kwaliteit en vitaliteit voor de gehele sector gewaarborgd.

Bijdrage aan Reiswerk

Alle werkgevers in de reissector betalen jaarlijks een bijdrage aan Stichting Reiswerk. De bijdrage komt volledig ten goede aan de sector. De premiebijdrage wordt vastgesteld door de cao-partijen en vastgelegd in de Fonds cao.

Per 1 april 2022 is de premie vastgesteld op 0,35% van het premieplichtig loon van de werknemer. Er is geen werknemersbijdrage.

Voor de werkingssfeer van de cao verwijzen we naar de volledige versie van de fonds cao. 

Fonds cao Reiswerk

Premie-inning

Met ingang van 1 januari 2023 is de premie-inning ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck (WVS) in Tilburg.

Tot eind 2022 vindt de premie-inning plaats door PGB die ook de pensioenpremie int. Met ingang van 1 januari 2023 zal WVS in opdracht en in naam van Stichting Reiswerk verantwoordelijk zijn voor de premie-inning voor Stichting Reiswerk.

Let op: de inning van de pensioenpremie door en de opbouw van pensioen bij pensioenfonds PGB verandert niet.

Voor vragen verwijzen we je graag naar de website van WVS. Je kunt ook direct mailen of je kan bellen naar 013-59 44 291.