Functiehuis cao reisbranche

Cao-partijen (ANVR en de vakbonden FNV, CNV en De Unie) in de reisbranche hebben besloten om per 1 januari 2016 een nieuw functiehuis in te voeren. Reiswerk heeft dat nieuwe functiehuis in opdracht van cao-partijen ontwikkeld. De cao reisbranche verplicht werkgevers om elke medewerker op grond van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden in te delen in een functiegroep. Omdat de huidige indeling niet meer goed paste bij de snel veranderende reisbranche, ontstond er vanuit de sector behoefte aan een nieuwe indeling. Het nieuwe functiehuis kent referentiefuncties die ingedeeld zijn in functiegroepen. Functiegroepen zijn groepen functies van vergelijkbare zwaarte of niveau. Medewerkers die een functie uit functiegroep X vervullen, worden beloond volgens de salarisschaal die aan functiegroep X is verbonden. Hoe zwaarder de functie(groep), hoe hoger de beloning.   

Handboek Functiewaardering cao reisbranche
In het Handboek Functiewaardering cao Reisbranche zijn alle referentiefuncties binnen de reisbranche opgenomen. Het is een handig hulpmiddel voor reisbedrijven om de functies die binnen hun bedrijf voorkomen in te delen in de functiegroepen zoals die in de cao zijn opgenomen. Het handboek legt de methodiek van functiewaardering uit en biedt naast een stappenplan voor het indelen van functies ook alle formats en instrumenten die nodig zijn om tot een functie-indeling te komen. 

Overgangsmaatregelen
In het handboek wordt ook aandacht besteed aan verschillende overgangsmaatregelen. Deze overgansgmaatregelen zijn bedoeld om de consequenties van de wijzigingen in het functiehuis door te vertalen. Want het nieuwe functiehuis kent een aantal vernieuwingen ten opzichte van de oude situatie. Zo is er onder meer een groep 8 toegevoegd en worden functies ingedeeld op basis van het ORBA-systeem. Klik hier voor meer informatie over de overgangsmaatregelen.

Meer weten?
Heb je een vraag over het functiehuis, de functie-indeling of het Handboek Functiewaardering Cao Reisbranche? Stel je vraag via onze contactpagina en kies voor de rubriek 'Functiehuis'.