AI en ChatGPT toepassen in je werk? Schrijf je in voor de workshop en leer de basisprincipes! Meer informatie en inschrijven, klik hier.

12 redenen om toch die oudere medewerker in dienst te nemen

12 jul 2018

older employee.jpg

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en op het werk is jammergenoeg nog aan de orde van de dag. Uit onderzoek van Uitzendbureau Unique blijkt zelfs dat veertig procent van de HR-medewerkers iemand weleens niet uitgenodigd had voor een sollicitatiegesprek op basis van zijn of haar leeftijd. Onder de ruim 600 HR-medewerkers die meededen aan het onderzoek blijkt dat voor 56 procent van de respondenten de persoonsgegevens hoe dan ook een rol spelen bij het maken van een selectie.

Oudere werkzoekenden hebben het zwaarder op de arbeidsmarkt dan jongeren, want ze zijn vaker langdurig werkloos en hebben een kleinere kans op het vinden van een baan. Wie 50 jaar of ouder is, heeft maximaal 8% kans om te worden aangenomen. Dat terwijl er juist hele goede, op feiten gebaseerde redenen zijn om oudere medewerkers in dienst te nemen en, waar mogelijk, in dienst te houden!

Vooroordelen oudere medewerkers

Dat veel werkgevers vooroordelen hebben tegen oudere medewerkers is inmiddels net zo’n clich als die vooroordelen zelf: star, kritisch, sneller moe, minder snel van geest, sloom, duur en vaak ziek. Werkgevers hebben in principe niets tegen oudere medewerkers. Maar oudere medewerkers die zij nog niet kennen een kans te geven? Nou nee.

Recruiter Frans Vonk geeft in zijn blog op LinkedIn aan dat die vooroordelen pure nonsens zijn. Er zijn juist hele goede, op feiten gebaseerde redenen om oudere medewerkers in dienst te nemen en, waar mogelijk, in dienst te houden! Hij geeft 12 redenen waarom oudere medewerkers goud waard zijn:
 

1. Ze verzuimen minder en zijn minder vaak ziek

Oudere medewerkers melden zich minder vaak ziek dan jongere medewerkers en zijn verrassend vaak "0"-verzuimers. Ze doen ook niet aan baaldagen. Vanaf 55 jaar neemt het verzuim onder oudere medewerkers zelfs af. De meeste ouderen blijven tot op hoge leeftijd gezond.

2. Ze zijn psychisch gezonder

Psychische problemen zoals depressie en bum-out komen meer bij jongeren voor dan bij ouderen. En dat zijn geen kleine verschillen: 19 procent van de mensen tot 25 jaar heeft een of meer psychische klachten tegenover 10 procent van de mensen tussen 65 en 74 jaar (dus in de loop van de jaren neemt het aantal klachten af).

3. Ze hebben meer kennis en ervaring

Sommige dingen worden inderdaad minder als je ouder wordt. Je flude vermogens gaan bijvoorbeeld achteruit. Dat wil zeggen dat je minder snel analytisch kunt denken en problemen oplossen. Abstracte, contextloze kennis en klassikaal onderwijs zijn minder geschikt voor ouder medewerkers. Maar daar staat tegenover dat hun zogeheten gekristalliseerde vermogens toenemen. Dat betekent dat je met het ouder worden meer kennis en ervaring opdoet. Oudere medewerkers leren dan ook beter via praktische ervaring die aansluit op hun dagelijkse werk. Ze hebben slimmere werkstrategien dan jongeren. Sommige ouderen blijven uitstekende cognitieve prestaties behalen, zelfs beter dan de gemiddelde 20-jarige. Intelligentie en opleiding zijn namelijk, naast leeftijd, erg bepalend voor cognitieve prestaties. Dus leeftijd betekent per definitie een voorsprong als het gaat om opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring.

4. Ze zijn sociaal vaardiger

Over het algemeen kunnen oudere medewerkers beter met mensen omgaan. Hier geldt dat ze 'door schade en schande' hebben geleerd. Door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega' s, klanten en managers weten oudere medewerkers beter welke aanpak en benadering werkt, en welke niet.

5. Ze hebben meer inzicht in complexe problemen

Door hun ervaring hebben oudere medewerkers over het algemeen ook een beter inzicht in ingewikkelde problemen en uitdagingen, tenminste als die een directe relatie hebben met hun eigen werk. Hierdoor kunnen zij van grote waarde zijn in crisis-achtige situaties.

6. Ze zijn minder ik- en carriregericht

Bij verschillende levensfases horen verschillende 'mentaliteiten' of 'temperamenten'. Zijn jongeren vaak vol energie en (tomeloze) ambitie, ouderen zijn vaak meer gericht op hun omgeving dan op zichzelf. Zij zijn meer gewend om rekening te houden met de belangen van anderen en te denken en handelen in het belang van het collectief (de afdeling, het bedrijf). Het koste wat kost - en als het moet ten koste van anderenpromotie willen maken is er voor ouderen vaak wel af. Ook in dit opzicht zijn ze stabieler en rustiger.

 7. Ze zijn toleranter

Door hun grotere werk- en levenservaring zijn ouderen vaak ook toleranter, verdraagzamer tegenover anderen en andersdenkenden. Zij hebben geleerd dat zij niet de waarheid in pacht hebben, en dat het soms de moeite loont om niet je eigen mening te volgen, maar te luisteren naar die van iemand anders.

8. Ze nemen geen onverantwoorde risico's

Het nemen van onverantwoorde risico's en impulsief gedrag is ook iets wat bij jongere medewerkers hoort, niet bij oudere. Ouderen zijn, wederom door schade en schande, over het algemeen voorzichtiger bij het nemen van risico's, en denken eerder na voordat ze iets doen.

9. Ze hebben meer zelfkennis

Als je het nodige hebt meegemaakt, zowel op je werk als in je priv-leven, dan leidt dit ook bijna altijd tot een groter inzicht in jezelf. In je capaciteiten, maar ook in je grenzen en je zwakkere punten. En als je jezelf kent, kun je pas echt van waarde zijn voor je omgeving. Dat wisten de oude Grieken al.

10. Ze zijn loyaal

Oudere medewerkers zijn loyaler, trouwer dan jongere medewerkers. "Jobhoppen" is er niet meer bij als je wat ouder bent. Het draait dan eerder om kwaliteit, bestendigheid en duurzaamheid. Stuk voor stuk waarden waarop medewerkers en bedrijven echt kunnen bouwen.

11. Er zijn aantrekkelijke subsidies

Iets heel anders nog tot slot: veel bedrijven en werkgevers weten nog niet dat zij in aanmerking kunnen komen voor zeer forse, en dus aantrekkelijke subsidies, als het om oudere medewerkers gaat. Zeker voor kleinere (MKB-)organisaties kan dit erg aantrekkelijk en profijtelijk zijn. In sommige gevallen kunnen oudere medewerkers een klein jaarsalaris (van bijvoorbeeld 30 duizend euro) meenemen aan subsidies.

12. Ze hebben de toekomst!

Er is op dit moment op de arbeidsmarkt al een forse en groeiende vraag naar arbeidskrachten en door de groeiende economie zal de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen! Wanneer we op lange termijn kijken hebben oudere werknemers dan ook de toekomst. Hoe? Er zullen te weinig jongeren beschikbaar zijn en vanuit demografisch oogpunt zullen de oudere werknemers in de vraag naar arbeid gaan voorzien.

Bronnen: AD, Frans Vonk

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.