Agile werken& HR

Banner Website TCoproeppartners Wk222020 2.jpg

Anno 2018 kiezen steeds meer organisaties ervoor om agile te gaan werken. Dit moet echter niet worden gezien als een doel op zich. Agile werken is een werkwijze die organisaties kan helpen om wendbaar te zijn. Maar welke rol is er weggelegd voor HR professionals in de transformatie naar agile werken? En welke invloeden heeft agile werken op HR instrumenten? 
 
Wat is agile werken? 
In een wereld waarin verandering de nieuwe constante is, is het essentieel om als organisatie wendbaar te zijn en snel (!) mee te kunnen bewegen met veranderingen. Agile werken gaat dan ook over werken in een veranderlijke omgeving, met veel onzekerheid. In een organisatie met veel repeterende werkzaamheden is agile werken dan ook minder geschikt. Daarvoor kun je bijvoorbeeld ook lean werken. Er zit veel overlap in lean en agile werken. Een methodiek binnen agile werken is bijvoorbeeld scrum. 
 
De feedback van je klant is leidend voor agile werken binnen jouw organisatie. Een mooie start kun je dan ook maken door afscheid te nemen van alle (!) producten en diensten waarvoor een klant niet bereid zou zijn om te betalen. Wat blijft er over? Dat is even schrikken h? 

Werken in multidisciplinaire teams
Agile werken staat gelijk aan werken in multidisciplinaire teams. In traditionele organisaties krijgt een klant te maken met verschillende afdelingen binnen de organisatie. Maar de klant heeft hier veelal geen boodschap aan. Multidisciplinaire teams zijn teams die over de afdelingen heen worden geformeerd. Binnen deze multidisciplinaire teams is het belangrijk dat de leidinggevende (de LEAD = coach) alle beperkingen die het team ervaart wegneemt.

Het team moet kunnen ondernemen en hier het vertrouwen toe krijgen. Minder hiërarchie, klant centraal stellen en vooral experimenteren en gewoon doen! Met in een centrale rol de lead als ontwikkelaar van de teamleden. Bij het experimenteren betrek je de klant. Er wordt gewerkt in sprints van korte periodes, er wordt dagelijks geëvalueerd en feedback geven neemt een belangrijke plek in.  
 
Wat kun jij vanuit HR bijdragen aan de transformatie naar agile werken? 
Vanuit HR kun je op verschillende vlakken bijdragen aan de (mogelijke) transformatie naar agile werken:  

  • Je kunt binnen jouw eigen HR team agile gaan werken. Door een voorbeeld te zijn voor anderen creëer je een centraal gedachtengoed en bekleed je een voorbeeldrol. 
  • Je kunt mede leidend zijn in de transformatie. Oftewel, je hoeft niet de kartrekker te zijn in de transformatie naar agile werken, maar je kunt het denken erover in de organisatie wel stimuleren. De groep mensen die hier vanaf dag 1 in gelooft, kan het gedachtengoed weer verder uitdragen. 

Verder kun je discussies opwerpen over de volgende thema’s: 

  • Willen we binnen de organisatie in rollen gaan werken in plaats van in functies en zo ja, hoe willen we dit vormgeven? Je kunt hiervoor een multidisciplinair projectteam inrichten. 
  • Wat willen we binnen de organisatie organiseren rondom performance management? Wat betekent agile werken voor de traditionele beoordelingssystematiek en het beloningsbeleid? Ook dit kun je bespreken en agenderen in een multidisciplinair projectteam. 
  • En, wat betekent belonen voor de medewerkers in jouw organisatie? Is dat variatie in werk? Ontwikkeling in werk? Beloning in de zin van salaris? Beloning is de vorm van een vast contract? Kortom, wat vinden jouw medewerkers belangrijk? 

Wendbaar en relevant blijven! 
Binnen veel organisaties waar agile wordt gewerkt, is er een stroom van continue feedback binnen een team. En beloning wordt steeds vaker gebaseerd op teamresultaten. Hiervoor wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de veranderlijkheid van het team en volgt er een beloning op basis van de lijn in iemands individuele leercurve. Door te meten, te leren en te verbeteren ga je verder in het team. Zo ben je snel en wendbaar en blijf je relevant. Vanuit HR kun je een bijdragen door mee te denken over de concrete invulling van deze elementen. 
 
De agile challenge voor HR is bovenal om in alle (traditionele) HR instrumenten aan te sluiten indien jouw organisatie de transformatie inzet naar agile werken. Hiervoor kun je bijvoorbeeld contact zoeken met HR professionals in jouw HR netwerk die binnen een organisatie werken waar de agile transformatie in volle gang is. Zo kun jij weer ideeën op doen.  

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.