Alles over buitengewoon verlof (bijzonder verlof)

10 okt 2017

bridal 636018 640.jpg

Bij Reiswerk ontvangen wij vaak vragen van medewerkers over het recht op buitengewoon verlof (ook wel bijzonder verlof genoemd). Dit is verlof waarbij je in bijzondere situaties het recht hebt om de verzuimen tijdens werktijd met behoud van loon. Je hoeft in die situaties geen vakantiedagen op te nemen.

Wat staat er in de cao reisbranche?

Buitengewoon verlof is niet wettelijk vastgelegd. Daarom kijken we naar de afspraken die hierover in de cao zijn gemaakt. Zijn die er? Ja, in de huidige cao voor de reisbranche zijn afspraken gemaakt over buitengewoon verlof en de situaties waarbij dit voorkomt. Zie hiervoor artikel 22 van de cao.

Bij verschillende bijzondere omstandigheden mag je dus ‘verzuimen’, met behoud van jouw loon. In deze situaties hoef je geen vakantiedagen op te nemen. Let wel, dit buitengewoon verlof wordt alleen toegekend op de dag zelf, als dit voor jou een standaard werkdag is en indien je bij de gebeurtenis aanwezig bent (geweest). 

Om welke situaties gaat het?

Het gaat om uiteenlopende situaties. Van een huwelijk tot opname in het ziekenhuis. We zetten de verschillende situaties hieronder voor je op een rij:

 • Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap, 2 dagen;
 • Bij huwelijk van kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster en bij (her-) trouwen van een van de ouders of schoonouders, 1 dag;
 • In verband met de bevalling van de echtgenote inclusief het wettelijk recht op kraamverlof ingevolge artikel 4 lid 2 Wet arbeid en zorg, 3 dagen;
 • Bij 25- en 40, en 50-jarig huwelijksjubileum van de werknemer, diens kinderen,  (groot)ouders, mits tenminste 1 week tevoren kenbaar gemaakt, 1 dag;
 • Bij 25- en 40- jarig dienstjubileum, 1 dag;
 • Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van inwonend kind, vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis / crematie;
 • Bij overlijden van een van de ouders of een uitwonend kind, 2 dagen;
 • Bij overlijden van broers, zusters, zwagers, schoonzusters, grootouders, schoonouders, schoonkinderen of kleinkinderen, 1 dag;
 • Zowel bij opname in als ontslag uit een ziekenhuis van echtgeno(o)t(e) of ongehuwd kind, 1 dag;
 • Bij elke verhuizing per keer 1 dag, doch nooit meer dan in totaal 2 dagen per 2 jaar;
 • Bij vervulling van door de wet/overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting, die persoonlijk moet worden nagekomen over een redelijke tijd, hoogstens 1 dag.
 • Wil je meer weten?

  Meer informatie over buitengewoon verlof, maar ook andere vormen van verlof zoals ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof en zorgverlof vind je op onze website. Je kunt ook een kijkje nemen op de website van de Rijksoverheid bij dit thema.

  cta

  Niet gevonden wat je zocht?

  We helpen je graag verder

  Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.