AVV cao reisbranche beoordeeld op fiscale aspecten loonheffingen

23 nov 2017

finance 635805 640.jpg

De cao voor de reisbranche is in september 2017 algemeen verbindend verklaard.

Naar aanleiding van deze algemeen verbindend verklaring beoordeelt de belastingdienst de bepalingen op fiscale aspecten van de loonheffingen.

Deze informatie kan voor bijvoorbeeld salarisadministrateurs van toegevoegde waarde zijn en zodoende informeren wij je hierbij door middel van een korte samenvatting over hetgeen de belastingdienst heeft geconcludeerd.

De volgende artikelen zijn relevant en kort samengevat:

Artikel 9c Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden; cao la carte
In dit artikel wordt de werknemer het recht gegeven om loon en de per kalenderjaar toegekende bovenwettelijke vakantiedagen te benutten voor bestaande belastingvrije faciliteiten.
Vanuit fiscaal oogpunt staat het werkgevers en werknemers vrij om de overeengekomen beloning te wijzigen, al dan niet via een zogenoemd cafetariasysteem. Daarbij is het belangrijk een situatie waarin sprake is van een wijziging van de overeengekomen beloning duidelijk te kunnen onderscheiden van de situatie waarin sprake is van besteding van (al genoten) loon.

Artikel 13 Bereikbaarheidsdienst
Bij een bereikbaarheidsdienst heeft de werknemer recht op een vergoeding afhankelijk van de dag en de duur van de bereikbaarheid. De vergoeding voor bereikbaarheidsdienst behoort tot het loon voor de loonheffingen.

Artikel 14 Studiereizen
De werknemer die een studiereis maakt op verzoek van of in opdracht van de werkgever, heeft recht op een vergoeding van de kosten van het vervoer, de maaltijden en de overnachting(en). Bij ontslag dient binnen 1 jaar na de studiereis deze vergoeding naar rato van de tijd die is verstreken te worden terugbetaald.

Een werkgever kan een reiskostenvergoeding geheel of gedeeltelijk aanwijzen als eindheffingsloon. Betreft het vervoer in het kader van de dienstbetrekking (zakelijk reizen), dan is de vergoeding geheel of gedeeltelijk gericht vrijgesteld.
Een werkgever kan een vergoeding voor een maaltijd of de waarde van een verstrekte maaltijd aanwijzen als eindheffingsloon. Dit eindheffingsloon is gericht vrijgesteld als de maaltijd onderdeel is van de kosten van tijdelijk verblijf, zoals een maaltijd tijdens een dienstreis.

Artikel 15 Studieverlof
De kosten van een branche- of functiegerichte opleiding op verzoek van de werkgever worden door de werkgever gedragen. Kosten die daarvoor in aanmerking komen zijn lesgelden, examengelden, reis- en verblijfkosten en de kosten voor aanschaffing van de door de opleidingsinstelling voorgeschreven opleidingsmaterialen.

Artikel 17 Overlijdensuitkering
Bij overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen over de periode van de dag van het overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand van overlijden een uitkering ineens ten bedrage van het brutoloon dat de werknemer ontving.

Voor aanvullende vragen en of het ontvangen van het volledige document van de belastingdienst kun je contact opnemen met Miranda Wiltenburg, cao secretaris.

De door de Belastingdienst uitgevoerde cao-beoordelingen zijn ook te vinden op www.belastingdienst.nl (zoekterm ‘cao-beoordelingen’).

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.