Bereikbaarheidsdienst: hoe pas je het toe in de praktijk?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de vergoedingen van de bereikbaarheidsdienst. In de cao reisbranche staan in artikel 21 de voorwaarden van de bereikbaarheidsdienst omschreven. Maar hoe pas je dit nu toe in de praktijk?

happy-employee_1443633287.jpg

Een veelgestelde vraag is of de bereikbaarheidsvergoeding geldt voor alle uren buiten de reguliere werktijden in geval van een nooddienst waarbij je 24 uur per dag bereikbaar moet zijn.

Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen ingeroosterde en niet-ingeroosterde uren. Voor een dienst die op een ingeroosterde werkdag valt (of op een dag die volgens een vast patroon als werkdag geldt) is de vergoeding € 0,85 per uur. Alleen op dagen waarop je normaliter niet ingeroosterd bent, is de vergoeding € 2,00 per uur. De vergoeding geldt dus alleen voor de uren buiten de geldende werktijden. Dat is per medewerker verschillend en afhankelijk van de vastgestelde werkdagen. Je ontvangt geen vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst als je gewoon aan het werk bent.

Een voorbeeld

Eens per 2 maanden heeft de medewerker een gehele week (maandag tot en met zondag) een bereikbaarheidsdienst. Bij een volledige werkweek van maandag tot en met vrijdag zijn alleen de zaterdag en zondag niet-ingeroosterde dagen. Als er van maandag tot en met vrijdag 8 uur per dag gewerkt wordt, komen deze 40 uur niet voor de bereikbaarheidstoeslag in aanmerking. De vergoeding over de gemaakte uren op zaterdag en zondag is € 2,00 per uur. In dit geval is het recht op vergoeding: € 0,85 * 16 uur * 5 dagen + € 2,00 * 24 uur * 2 dagen = € 164 bruto per week.

Om gebruik te maken van bereikbaarheidsdienst dient een reglement opgesteld te worden in overleg met de OR of PVT. De werkgever mag hier dus eigen beleid op instellen, zolang de (minimum) eisen in de cao in acht genomen worden. Kort gezegd betekent dit dat er afgeweken kan worden van de cao, op voorwaarde dat er wel voldaan wordt aan waar medewerkers volgens de cao minimaal recht op hebben. Er kunnen onderling ook individuele afspraken gemaakt worden over het opnemen van deze vergoeding in het loon. Er moet dan alleen wel sprake zijn van een dusdanige verhoging van het loon dat de compensatie voor de bereikbaarheidsdienst in het loon is meegenomen.  

Mocht je nog aanvullende vragen hebben over de bereikbaarheidsdienst of andere cao gerelateerde vragen, check dan onze FAQ op de website of stuur een mail naar info@reiswerk.nl.

 

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.