Collectieve loonsverhoging op 1 juli 2018

money 2696234 1.jpg

In de cao reisbranche zijn afspraken gemaakt over de hoogte van jouw loon. De huidige cao voor de reisbranche is op 23 september 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de afspraken over collectieve loonsverhogingen gelden voor alle medewerkers in de reisbranche. Lees je mee wat deze afspraken inhouden?

In artikel 9a uit de cao lees je dat er in de huidige cao reisbranche (met looptijd tot 1 november 2018) tweemaal een collectieve loonsverhoging is afgesproken. De eerste was met 1,5% op 1 juli 2017 en de tweede is met 1,5% op 1 juli 2018.

Alle werknemers die een functie uitoefenen die is ingedeeld in n van de functiegroepen 2 t/m 8, hebben recht op de collectieve loonsverhoging zoals afgesproken in de cao, zie bijlage 1 van de cao. De verhoging geldt ook voor werknemers die nog niet door de werkgever zijn ingedeeld in een functiegroep, uitsluitend om reden dat de werkgever geen aantoonbaar initiatief heeft genomen tot functie-indeling. Kortom, indien je als werkgever geen initiatief hebt genomen tot het indelen van functies, dan heeft iedere werknemer ongeachte de functiezwaarte recht op de collectieve loonsverhoging.

Naast de collectieve loonsverhogingen ontvang je wellicht ook nog een individuele loonsverhoging van jouw werkgever. Lees in dit artikel meer over loonsverhoging en wanneer je daar recht op hebt.

Heb je verder nog vragen?
Heb je vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Miranda Wiltenburg, projectmanager Arbeidszaken bij Reiswerk, via miranda@reiswerk.nl.  

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.