Concurrentiebeding wanneer geldt het en welke afspraken maak je hierin?

binding contract 948442 640.jpg

Een concurrentiebeding wordt in een arbeidsovereenkomst gezet om ervoor te zorgen dat een werknemer na uitdiensttreding zijn werkgever niet gaat beconcurreren. En in een concurrentiebeding staat waaraan je je moet houden als je bij een andere werkgever gaat werken of zelf een bedrijf start.

Maar wat staat er in en wanneer is een concurrentiebeding geldig? Kan een concurrentiebeding zijn werking verliezen? En mag het altijd worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst? Is er een concurrentiebeding mogelijk in tijdelijke contracten? Kan mijn werkgever mij altijd aan mijn concurrentiebeding houden? En wat staat er over in de cao voor de reisbranche? 

Wat staat er in een concurrentiebeding en wanneer spreek je deze af?
Een concurrentiebeding wordt meestal afgesproken voordat jouw arbeidscontract aanvangt. Ook de looptijd ervan wordt daarin vastgelegd. Een concurrentiebeding bevat meestal n of meer beperkingen:

  • over het soort werkzaamheden dat je mag uitvoeren. Je mag bijvoorbeeld niet jouw oude werkzaamheden bij een nieuwe werkgever uitvoeren.
  • over het type nieuwe werkgever. Je mag bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
  • over de plaats. Je mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.
  • over de tijd. Je mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten.
  • Een relatiebeding kan ook deel uitmaken van jouw concurrentiebeding: je mag dan geen klanten meenemen naar je nieuwe werkgever of deze benaderen.

Het is belangrijk dat je alles schriftelijk vastlegt!

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?
Een concurrentiebeding is geldig als het voldoet aan twee voorwaarden:

  • de medewerker is meerderjarig;
  • het beding is schriftelijk overeengekomen (staat in jouw arbeidscontract)

Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding houden?
In een concurrentiebeding staat waaraan je je moet houden als je bij een andere werkgever gaat werken of zelf een bedrijf start. Jouw (ex-)werkgever mag je echter niet altijd houden aan een concurrentiebeding. Bijvoorbeeld wanneer je niet meerderjarig was toen het contract in ging of wanneer je een tijdelijk contract hebt. In dat laatste geval is je concurrentiebeding alleen geldig als jouw werkgever zich aan extra regels houdt.  Een concurrentie beding kan daarnaast ook zijn werking verliezen. 

Hoe kan een concurrentiebeding zijn werking verliezen?
Het concurrentiebeding kan soms door de rechter buiten spel worden gezet en het kan soms door de wet zijn werking verliezen. De rechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen wanneer het te beschermen belang van de werkgever niet in verhouding staat met het nadeel van de werknemer. Denk aan het concurrentiebeding dat zegt: “Werknemer mag de rest van zijn leven, wereldwijd geen beroep meer uitoefenen in de reisindustrie.” 

Ook verliest het concurrentiebeding zijn werking wanneer de arbeidsovereenkomst is geëindigd op een manier waardoor de werkgever schadeplichtig is (en de arbeidsovereenkomst niet op een ‘nette’ manier tot een einde is gekomen). Let op: het concurrentiebeding blijft wel gewoon bestaan bij een normale opzegging via het UWV waarbij alle wettelijke vereisten in acht zijn genomen.

Geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten
Sinds 1 januari 2015 is het volgens de wet niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in tijdelijke contracten. Oftewel, een concurrentiebeding mag alleen in jouw arbeidsovereenkomst worden opgenomen wanneer je een vaste aanstelling krijgt.

Als het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, mag jouw werkgever een uitzondering maken. Dit moet hij dan wel schriftelijk onderbouwen.

Wat gebeurt er als ik mij niet aan mijn concurrentiebeding houd?

Hou je je niet aan de afspraken uit jouw concurrentiebeding? Dan kan jouw werkgever je een boete opleggen.  De hoogte van de boete staat vaak in jouw arbeidscontract. Meestal staat dit in het beding zelf, maar deze kan ook in een apart artikel staan (een 'boetebeding').
Het concurrentiebeding geldt als je zelf ontslag neemt, maar meestal ook als jouw werkgever je ontslaat. Wordt jouw contract eerder beëindigd of niet verlengd? Dan blijft het concurrentiebeding geldig. Soms kun je bij een vaststellingsovereenkomst  onderhandelen over het schrappen van het concurrentiebeding.

En wat staat er over in de cao voor de reisbranche?
Het begrip concurrentiebeding komt op 2 plaatsen terug in de huidige cao voor de reisbranche.

Zie allereerst artikel 4: Onverminderd de wettelijke regels met betrekking tot de voorwaarden, waaronder een concurrentiebeding kan worden aangegaan, zal de werkgever geen concurrentiebeding overeenkomen met een werknemer die een functie uitoefent, van een niveau als is aangegeven in de in artikel 8 genoemde functiegroepen voor zover deze functie valt in de functiegroep 2 tot en met 5. De werkgever kan met een werknemer die valt in de functiegroep 4 of 5 een concurrentiebeding overeenkomen met betrekking tot het exploiteren van een eigen onderneming met als werkingsgebied een straal van 10 kilometer rondom de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Kortom, hier zul je als werkgever dus rekening mee moeten houden, ongeacht de wettelijke regels die aan het begin van dit bericht beschreven zijn.

Zie daarnaast artikel 6. Hierin staat dat een werknemer een exemplaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt, waarin ten minste een concurrentiebeding wordt vermeld, mits dit is overeengekomen.
Let op werkgevers, dat je e.e.a. dus schriftelijk vastlegt.

Bronnen: Wetrecht, Juridisch Loket

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.