Culturele diversiteit is goed voor innovatie en winstgevendheid

10 jul 2018

Om te blijven concurreren moeten bedrijven altijd op zoek naar innovatie. Een van de beste manieren om zichzelf en hun product te transformeren is het creren van meer diversiteit binnen het bedrijf, zo blijkt uit onderzoek. Diverse teams blijken namelijk innovatiever te zijn. 

Diversiteit en Innovatie

Mensen met verschillende achtergronden kunnen het beeld van wat normaal is binnen een sociale meerderheid veranderen. De vernieuwende ideen, die nodig zijn voor innovatie, vind je dus sneller als je team uit uiteenlopende mensen bestaat. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan medewerkers met een andere culturele achtergrond. Zij beschikken vaak over andere kennis en manieren van denken. Dit kan heel verfrissend werken en zomaar leiden tot innovatieve producten en diensten. 

Een Spaans onderzoek onder 4277 bedrijven toont aan dat teams met meer vrouwen in twee jaar tijd meer radicale vernieuwing teweeg wisten te brengen dan teams waar mannen de meerderheid vormden.  En uit een Engels onderzoek onder 7615 bedrijven blijkt bedrijven die culturele diversiteit binnen hun top kennen meer nieuwe producten ontwikkelden dan degene met een homogene top.

Diversiteit en Winstgevendheid 

In een onderzoek in de Harvard Business Review (HBR) onder meer dan 1.700 bedrijven in acht landen werd gekeken naar diversiteit in managementposities, gemeten met betrekking tot geslacht, leeftijd , nationale afkomst, carrirepad, achtergrond van de industrie en onderwijs.  Daaruit bleek een statistisch significante relatie tussen diversiteit en innovatie in alle onderzochte landen. En de innovatieve bedrijven bleken niet verwonderlijk ook winstgevender te zijn.

Een duidelijke correlatie tussen meer diversiteit en winstgevendheid werd gevonden in een meer recent onderzoek van HBR. Ze namen alle risicokapitaalfirma's in de Verenigde Staten onder de loep nam - "duizenden durfkapitalisten en tienduizenden investeringen", en ontdekten dat risicokapitaalfirma's, die meer vrouwelijke partners aannemen, aanzienlijk winstgevender waren dan hun tegenhangers.

Al met al zal het aantrekken van mensen van verschillende sekse, leeftijd, afkomst of zelfs beperkingen stimulerend werken voor een bedrijf. Het helpt mensen over hun vooroordelen heen te stappen en na te gaan waar deze op gebaseerd zijn. Dit zal het bedrijf succesvoller maken, wat de doelen ook zijn. Maar hoe maak je een bedrijf nu diverser?

Diversiteitsbeleid

Bij diversiteit houd je rekening met de verschillen tussen medewerkers in bijvoorbeeld om sekse, leeftijd, afkomst of beperking. Deze verschillen zijn alledaags, maar op de werkvloer minder vanzelfsprekend. Veel bedrijven zijn namelijk nog geen optimale afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Met diversiteitsbeleid kun je hier verandering in brengen. Je besteedt dan aan de ene kant tijdens de werving en selectie aandacht aan diversiteit. Aan de andere kant zorg je voor een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich openstellen voor elkaars achtergrond. Wanneer je hiermee aan de slag gaat is het belangrijk om te weten wat er speelt en waar je als bedrijf behoefte aan hebt. Op die manier kun je gericht aansturen op diversiteit en alle voordelen die dit met zich meebrengt. 

Bronnen: Management Team, Harvard Business Review, Harvard Business Review, Harvard Business Review

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.