De speerpunten voor Reiswerk in 2022

03 mrt 2022

1080151196 origineel 2.jpg

Ook 2021 bleek helaas nog een hectisch jaar te zijn voor de reisbranche. Sinds het begin van de coronacrisis verliet ruim een derde van de medewerkers (vaak noodgedwongen) de reiswereld. Gelukkig begint 2022 een stuk beter met veel aangepaste reisadviezen en een enorme reislust bij Nederlanders. Reisondernemingen hebben het weer druk en dat betekent dat er weer volop personeel nodig is in de reissector. Een flinke uitdaging.
 
In dit artikel delen we onze speerpunten voor 2022. Ze zijn tot stand gekomen op basis van de gesprekken die wij in het najaar met diverse reisondernemingen hebben gevoerd en onze eigen kennis en ervaring. De input van de sector zelf is enorm waardevol voor Reiswerk en geeft richting aan onze projecten en activiteiten. We beseffen dat de situatie ieder moment weer kan wijzigen en dat dit kan leiden tot aanpassing van onze activiteiten. We zorgen dat datgene wat we dit jaar doen, aansluit bij de actualiteit en de behoefte in de sector. Wel altijd met het doel om iedereen die werkzaam is in de mooie reisbranche zo goed mogelijk te ondersteunen.
 

Het weer aantrekkelijk maken van de reissector

Er zijn weer volop mensen nodig in de reissector. Dit zien wij ook terug in het stijgende aantal vacatures op de vacaturebank van reiswerk.nl. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor reisbedrijven een flinke opgave om nieuw personeel te vinden, vaak op alle afdelingen. En van de grootste uitdagingen voor 2022 is het weer aantrekkelijk maken van de reissector voor nieuw talent.
Reiswerk start dit jaar daarom een arbeidsmarktcampagne. Om te laten zien hoe leuk, afwisselend en dynamisch het werk in deze branche is. Met de campagne brengen we de veelzijdigheid aan carrièremogelijkheden in verschillende vakgebieden en op ieder niveau nog meer onder de aandacht. De campagne is gericht op meerdere doelgroepen: net-afgestudeerden, zij-instromers en ex-medewerkers die de reissector eerder (noodgedwongen) hebben moeten verlaten. Zowel latent- en actief werkzoekenden in de branche, als werkzoekenden buiten de sector, worden geïnformeerd, geïnteresseerd en geactiveerd voor een carrier in de reisbranche. Daarnaast bevat de campagne een stukje employer branding, voor trots en ambassadeurschap bij huidige werknemers in de branche.
In samenwerking met Brut Communicatie wordt er momenteel een campagne uitgewerkt. Daarbij maken we graag gebruik van jullie input, o.a. in de eerstvolgende HR expertmeeting op 17 maart.
Naast de arbeidsmarktcampagne zal Reiswerk dit jaar ook op diverse carrière evenementen aanwezig zijn, met als doel het enthousiasmeren van studenten voor een baan in de reisbranche. 
 

Arbeidsmarktonderzoek

Ieder jaar voeren we arbeidsmarktonderzoek uit in de reissector. Dit onderzoek brengt de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in kaart. Een goed arbeidsmarktonderzoek geeft niet alleen werkzoekenden een juist beeld van hun arbeidsmarktkansen, maar geeft werkgevers ook een beeld van hun merk en imago als werkgever. Daarnaast kunnen werkgevers met deze data beter inspringen op hoe de werkgelegenheid zich ontwikkelt. Onderdeel van het arbeidsmarktonderzoek is een enquête onder werkgevers. 

N.B. Begin maart ontvangen werkgevers in de reissector een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor onze sector en voor het bepalen van onze activiteiten. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk bedrijven hieraan deelnemen. Alleen dan kunnen we een zo goed mogelijk beeld schetsen van de huidige situatie in de reissector, waardoor wij  werknemers en werkgevers in de reissector beter van dienst kunnen zijn. 

Aandacht voor het behoud van medewerkers

Voor een sector waarin het lastig is om nieuw personeel te vinden, is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat de medewerkers die er werkzaam zijn, behouden blijven voor de sector. De afgelopen twee jaar zijn ook voor medewerker die zijn baan heeft behouden, turbulent geweest. Periodes van drukte werden afgewisseld met rustigere tijden. Veel van hen hebben in angst gezeten of zij hun baan zouden verliezen, hebben afscheid moeten nemen van collega’s en hebben zich flexibel moeten opstellen bij reorganisaties of andere wijzigingen binnen de organisatie. Dit heeft een enorme druk op hen gelegd. Het is essentieel dat zij gemotiveerd blijven in hun werk, zodat ze in de reissector werkzaam blijven.

Leren & Ontwikkelen 

Ook dit jaar gaat veel aandacht uit naar leren en ontwikkelen binnen de reisbranche. Reiswerk zet in op de verdere professionalisering van het online leerplatform Travel College. De inhoud van het cursusaanbod wordt afgestemd op de actualiteit en daarom wisselt het aanbod regelmatig.
In 2021 is er een begin gemaakt met het aanbieden van Travel College Students voor toerisme-studenten, met als doel om het ‘gat’ tussen onderwijs en de praktijk te verkleinen. Tevens is het de ideale gelegenheid om de studenten al meer kennis te laten maken met het werken in de reisbranche en met Reiswerk. In 2022 hopen we nog meer studenten aan te sluiten op Travel College Students.


Extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit

Een blijvend belangrijk thema voor ons is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Hierbij ligt de focus op veerkracht, wendbaarheid, motivatie, gezondheid en welzijn van medewerkers. Hoe blijf je als medewerker goed en gemotiveerd je werk doen, nu en in de toekomst. In 2022 besteden we meer aandacht aan het thema inclusiviteit, met als doel bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige reissector die de samenleving representeert.


HR Expertmeetings

Er is veel behoefte aan kennis- en ervaringsuitwisseling tussen HR-professionals. Zeker in deze tijd, waarin de reisbranche dringend behoefte heeft aan nieuwe medewerkers. Daarom organiseert Reiswerk ook dit jaar diverse expertmeetings voor de HR-professional. De eerste meetings staan in het teken van het weer aantrekkelijk maken van de reisbranche en wat je als reisonderneming kunt doen om talent aan te trekken. De eerste HR expertmeeting staat gepland voor 17 maart.


Nieuwe website voor Reiswerk

Begin april wordt onze nieuwe website gelanceerd! Reiswerk fungeert als kennis- en expertisecentrum van de reisbranche en de website is een van onze belangrijkste informatiekanalen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe site is dat alle verschillende doelgroepen die onze site bezoeken, snel en makkelijk de juiste informatie weten te vinden. 


Daarnaast...

Naast bovengenoemde speerpunten gaan we natuurlijk verder met waar we goed in zijn: inspirerende artikelen en blogs over o.a. HR & arbeidsvoorwaarden, leren & ontwikkelenwerken & solliciteren, duurzaamheid & verantwoord en innovatie & inspiratie in de reissector. Deze artikelen komen voorbij op onze website, social kanalen en in onze tweewekelijkse nieuwsbrief.


Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van al deze informatie? Of heb je goede ideeën of wil je eens sparren met Reiswerk, neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk.

We kijken er naar uit om ook dit jaar weer aan de slag te gaan voor iedereen werkzaam in de reisbranche!

Het Reiswerk Team 

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.