De vertrouwenspersoon op je werk: hoe zit het precies?

14 feb 2022
istockphoto-1209425898-612x612_2.jpg.jpg

Het woord vertrouwenspersoon hoor je sinds de onthullingen rondom The Voice of Holland misschien wel meer dan ooit. Wellicht dat sommige reisbedrijven naar aanleiding van de uitzending van BOOS een mail hebben gestuurd naar hun medewerkers. Met de mededeling dat als zij iets kwijt willen over ongepast gedrag, zij bij de vertrouwenspersoon hun verhaal kunnen doen. Maar wat houdt een vertrouwenspersoon eigenlijk precies in, en heeft diegene bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht? Zijn reisbedrijven verplicht een vertrouwenspersoon in dienst te hebben? We vertellen je er meer over.
 
Wat is en doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is diegene in het bedrijf waar je kunt aankloppen wanneer je tegen een vervelend probleem aanloopt. Je kunt hierbij denken aan grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. In eerste instantie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Het is de bedoeling dat de medewerker zich veilig voelt om zijn of haar verhaal te vertellen over een ongewenste gebeurtenis. Het is hierbij goed om te weten dat een vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft. Het gesprek is dus strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan de medewerker vervolgens doorverwijzen naar een hulpverlener. Maar ook ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder adviseert hij of zij het management van het bedrijf over situaties met betrekking tot ongewenst gedrag.
 
Is een vertrouwenspersoon verplicht?
Nee, het hebben van een vertrouwenspersoon is niet verplicht. In de Arbowet staat dat een werkgever wl verplicht is om beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. De medewerkers moeten worden beschermd tegen lichamelijke, psychische en sociale klachten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan onderdeel zijn van dit beleid. Er zit misschien een verandering aan te komen wat betreft de verplichting. Tweede Kamerlid Maatoug heeft namelijk een initiatiefwetsvoorstel gedaan om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. Met als doel om iedere medewerker een recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven, en eraan bij te dragen ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Tweede Kamer.
 
Hoe zet je een vertrouwenspersoon in binnen het reisbedrijf?
Met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wijst de werkgever een interne of externe vertrouwenspersoon aan. Veel reisbedrijven denken dat ze ‘er hiermee zijn’. Maar het blijkt voor medewerkers erg moeilijk om hun vervelende ervaring te melden. Of ze weten helemaal niet van het bestaan van een vertrouwenspersoon in het bedrijf af. Het is dan ook van belang dat het reisbedrijf minimaal jaarlijks hun medewerkers op de hoogte stelt dat er een vertrouwenspersoon is. En over de wijze waarop zij met hem of haar in contact kunnen komen.
 
Reiswerk zal de komende tijd (extra) aandacht besteden aan dit onderwerp. Lees ook ons artikel over ongewenst gedrag op de werkvloer.

Bronnen:
Kvk.nl
Tweedekamer.nl
Nu.nl

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.