Nieuwe invulling NOW

20 mei 2020

Banner Website NOW Wk212020 2.jpg

Tijdens een persconferentie heeft minister Koolmees de voorwaarden bekend gemaakt voor de tweede fase van de generieke steunmaatregelen. De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus krijgen ondernemers en werkenden ook de komende periode financile kabinetssteun. Niet alle ontslagen en faillissementen zullen voorkomen kunnen worden maar de economische schade kan hierdoor beperkt worden.
 
NOW 2.0
NOW 2.0 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige NOW. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden?

  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  • aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Hoe werkt de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en/of scholing?
Voor het tweede tijdvak van de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor orintatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen.

Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich herorinteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020.

Uiteraard is er voor de reisbranche al Travel College waar je met behulp van verschillende e-learning modules, essentials en webinars je jezelf kunt onwikkelen en bijscholen. Op Travel College zijn er tal van online leermogelijkheden waar medewerkers in de reisbranche gratis gebruik van kunnen maken. Reiswerk gaat de komende tijd Travel College uitbreiden en kijken wat de mogelijkheden zijn om nog beter aan te sluiten op de behoeften van de medewerkers en de eisen van de NOW regeling. 
 
Meer informatie over de nieuwe NOW regeling kun je lezen op rijksoverheid.nl en in de Kamerbrief derde wijziging NOW.
  
 
Bron: rijksoverheid.nl

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.