Nieuwe maatregelen voor de toekomstige arbeidsmarkt - wat zijn de plannen?

15 mei 2023

Om medewerkers meer zekerheid en bescherming te bieden is er in april een kamerbrief verstuurd met geplande nieuwe maatregelen. We vertellen je de zes belangrijkste veranderingen:

nieuwemaatregelenarbeidsmarkt

Meer zekerheid voor werkenden

Roosterzekerheid en inkomenszekerheid voor oproepkrachten

Oproepcontracten, zoals nuluren- en min/maxcontracten worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een basiscontract waarin medewerkers zekerheid krijgen over het aantal uren dat zij worden ingezet. De medewerker moet daarnaast beschikbaar zijn voor maximaal 30% extra uren. Om meer roosterzekerheid te bieden, krijgt de medewerker het recht om buiten de vooraf bepaalde en vastgelegde beschikbare uren de oproep te weigeren. Het kabinet heeft de intentie om het nieuwe basiscontract onder de lage WW-premie te brengen wanneer er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  • Dit geldt niet voor scholieren en studenten, met hen mag alsnog een oproepovereenkomst worden afgesloten.
  • Losstaand van het basiscontract, blijven contracten met jaarurennormen mogelijk.

 

Uitbreiding van tussenpoos arbeidsovereenkomsten

De ketenregeling (drie tijdelijke contracten in drie jaar) gaat deels veranderen. Afwijkingen ten aanzien van de wettelijke regeling zullen, seizoenswerk uitgezonderd, niet meer mogelijk zijn. De ketenregeling begint momenteel opnieuw te lopen wanneer een tussenpoos van 6 maanden is doorlopen. Deze tussenpoos wordt verlengd naar 5 jaar. Dit betekent dat je als werkgever dezelfde medewerker pas weer een tijdelijk contract mag aanbieden als er tenminste 5 jaar tussen de opvolgende contracten zit.

  • Voor scholieren blijft de ketenbepaling, net als nu, buiten toepassing en voor studenten zal de onderbrekingstermijn van 6 maanden blijven bestaan om hun de toegang tot de arbeidsmarkt niet te beperken.
  • Voor seizoenswerk blijven de bestaande mogelijkheden het uitgangspunt. Dit betekent dat de tussenpoos kan worden verkort tot 3 maanden als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste 9 maanden per jaar kan worden verricht. Dat kan bij cao en op van de Stichting van de Arbeid kan de minister functies bij ministeriële regeling aanwijzen.

 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Zzp’ers moeten zich verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat een zzp’er (DGA’s en resultaatgenieters uitgesloten) zich standaard moet verzekeren voor een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende inkomen, tot een grens van 143% van het minimumloon.

 

Meer zekerheid voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten krijgen sneller zekerheid over hun contract. In plaats van na vier jaar wil het kabinet dat een uitzendkracht na drie jaar een vast contract aangeboden krijgt. Daarnaast krijgen uitzendkrachten ten aanzien van alle arbeidsvoorwaarden recht op tenminste gelijkwaardige voorwaarden als medewerkers die in dienst zijn. Niet alleen het salaris en het vakantiegeld dienen gelijk te zijn maar ook alle primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer wendbaarheid voor ondernemers

Crisisregeling personeelsbehoud

De Crisisregeling Personeelsbehoud is bedoelt voor werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt. Medewerkers kunnen tijdelijk (maximaal 6 maanden) op een andere plek in het bedrijf aan het werk of minder werken (minimaal 20%) met behoud van hun WW-rechten. Zo kan je als werkgever de crisisperiode overbruggen en behoudt de medewerker een baan en inkomen.

 

Eerder duidelijkheid over re-integratieverplichtingen

Kleine werkgevers (maximaal 100 medewerkers) kunnen na één jaar ziekte van een medewerker duidelijkheid krijgen over de vraag of ze een medewerker structureel kunnen vervangen. Na het eerste ziektejaar kan samen met de medewerker of het UWV besloten worden om het eerste-spoor-traject af te sluiten. Als werkgever weet je dan aan het eind van het eerste ziektejaar al of een medewerker nog bij je terugkeert of dat je deze structureel kan vervangen. De loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichtingen van 104 weken blijven wel bestaan.

Hoe nu verder?

Het pakket aan maatregelen wordt verspreid over meerdere wetsvoorstellen en verschijnt in de zomer van 2023 op internetconsultatie.nl. Op deze website vind je meer informatie en kan je reageren op de nieuwe wetsvoorstellen. In het voorjaar van 2024 worden de wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Houd er rekening mee dat een nieuwe herziening van het arbeidsrecht steeds dichterbij lijkt te komen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit pakket aan maatregelen.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken. (2023, 3 mei). Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/04/03/kamerbrief-voortgang-uitwerking-arbeidsmarktpakket

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.