Er staan nieuwe workshops in de agenda voor het najaar. Neem snel een kijkje en schrijf je in! Klik hier.

NOW 3.0 vanaf vandaag 1 oktober van kracht

01 okt 2020

Banner Website NOW Wk212020 2.jpg

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per vandaag, 1 oktober 2020, geldt de NOW3. Deze nieuwe regeling bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Met de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling,  komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door
Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is in 2020 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Dit pakket is uitgebreid tot en met voor 2021, hiervoor is € 67 miljoen beschikbaar gesteld.

Tijdelijke Subsidie NL leert door – Ontwikkeladvies
Om mee te doen aan een ontwikkeltraject, kunnen deelnemers zich aanmelden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur verzorgt de registratie en de financile afhandeling. Het loket voor de ontwikkeladviezen wordt op 1 december 2020 opnieuw geopend. Vanaf dat moment kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Inspanningsverplichting - van werk naar werk
Werkgevers hebben niet alleen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen, maar zij hebben ook de inspanningsplicht om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. Werkgevers die niet aantoonbaar aan deze verplichting voldoen, krijgen een korting van 5% van het subsidiebedrag. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

De redenering hierbij is dat als de werkgever evident stappen zet om werknemers te ontslaan, van de werkgever kan worden verwacht dat hij de mogelijkheden gebruikt die het kabinet biedt met het sociaal pakket, en dat hij contact kan leggen met UWV over hoe hij ondersteund kan worden bij het begeleiden van werk naar werk van werknemers. De werkgever is verplicht om in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met UWV via de UWV telefoon NOW als hij gedurende dat subsidietijdvak voor een of meerdere van zijn werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV.

Meer informatie over de NOW vind je hier 

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.