Omgaan met veranderingen in een team

03 apr 2023

Het samenstellen van een nieuw team of het toevoegen van nieuwe collega's aan een bestaand team is iets waarbij we het liefst zien dat ze moeiteloos samensmelten als zielsverwanten. Helaas is de realiteit vaak anders en verloopt het proces niet altijd even soepel. Maar als je begrijpt hoe dit proces werkt, kun je het in goede banen leiden.

young people teamwork 578728780

Een nieuwe maand betekent een nieuwe module. In april staan we stil het bij samenwerken in een team. Het aantal werknemers in de reisbranche stijgt weer en ook de instroom van nieuwe medewerkers groeit. Ondanks deze positieve geluiden op de arbeidsmarkt kampen veel organisaties nog steeds met personeelstekorten.

Tel daar de snelle demografische veranderingen bij op en je hebt de perfecte uitdaging op het gebied van teamontwikkeling en samenwerken in team.

De werkplek blijft veranderen

Demografische veranderingen zullen de werkplek de komende tijd flink veranderen. Organisaties zullen steeds meer te maken krijgen met nieuwe generaties op de werkvloer en migrerende of geïmmigreerde medewerkers.

We zien, vooral bij de jongere generaties, een veranderende houding en verwachtingen ten opzichte van werk. Zij hebben doorgaans niet de intentie om langdurig bij één werkgever te blijven en hechten veel waarde aan organisaties met doelen en waarden waarmee zij zich kunnen identificeren.

De verschillen tussen leeftijdsgroepen zullen groten zijn dan ooit. Hierdoor is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan individuele behoeften, zoals diversiteit, inclusie, genderspecifieke behoeften, leeftijd, handicap, etniciteit en cultuur. Ook dit beïnvloedt de manier van inwerken, opleiden en communiceren.

Veranderingen in een team

Dat nieuwe teams samensmelten als zielsverwanten is helaas een sprookje wat voor weinig organisaties werkelijkheid is. Nieuwe of veranderende teams hebben tijd nodig om elkaar te vinden en een gezamenlijk doel na te streven.

Psycholoog en professor Bruce Tuckman onderzocht de ontwikkeling van een team. Zijn onderzoek resulteerde in het Tuckman-model, dat bestaat uit de volgende fasen: Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning. Volgens Tuckman is het noodzakelijk om alle fasen in een vaste volgorde te doorlopen om als team optimaal te kunnen functioneren.

Forming

Heb je dat wel eens meegemaakt? Je zit met een groep mensen bij elkaar. Iedereen kijkt elkaar aan, maar doet niet echt iets.

De eerste fase waarin een team zich ontwikkelt start meteen op de eerste dag waarop iedereen bij elkaar komt of de nieuwe collega er voor het eerst bij komt. Vaak houdt iedereen zich nog op de vlakte, in een beleefde en afwachtende houding. Misschien zijn er bedenkingen maar die worden in deze fase nog niet geuit, conflicten zullen nog vermeden worden.

De manager geeft in deze fase de juiste richting aan en bepaalt de rollen en de focus van het team. In de vormfase - het woord zegt het al - wordt de groep gevormd en worden de taken verdeeld.

 

Storming

De naam doet het al vermoeden; in deze fase ontstaat er mogelijk een conflict of enige vorm van chaos. Het team leert elkaar beter kennen en de verschillen in persoonlijkheid, waarden en werkstijlen worden zichtbaar. Hoewel botsingen kunnen voorkomen, is een gezond conflict niet per definitie een slechte zaak.

Een goede manager kan het team door dit proces heen leiden door de uitdagingen te bespreken en oplossingen te vinden. Een uitleg over het ‘waarom’ van de gestelde doelen, geduld en begrip zullen het vertrouwen van het team onderling en in de manager opbouwen.

 

Norming

Na een stormachtige fase komt het team nu in een rustiger vaarwater terecht. De groep begint te wennen aan elkaar en de meeste uitdagingen zijn opgelost. Het team accepteert elkaar en wordt hechter.

In deze fase verbeteren de prestaties en de productiviteit. De manager neemt hier een ondersteunende rol aan en moet ervoor zorgen  dat doelen duidelijk blijven.

MAAR, wordt er weer een nieuwe collega toegevoegd aan het team, is een terugval in de stormingfase mogelijk.

 

Performing

De fase die je wilt bereiken! Het team is gemotiveerd en werkt samen als echte teamspelers. Iedereen begrijpt het doel en gaat ervoor. Mochten er nog meningsverschillen voorkomen, zijn deze vaak constructief en zullen de groep niet verstoren.

De manager kan zich nu gaan focussen op de persoonlijke ontwikkeling van de individuen.

 

Adjourning

Deze fase werd pas 15 jaar later door Tuckman toegevoegd aan het model. Afscheid nemen van een team of collega is helaas onvermijdelijk.

Het is goed om nog eens terug te kijken naar het behaalde resultaat en successen te vieren. Waarom aandacht besteden aan deze fase? De reden is eenvoudig: wellicht moet je in de toekomst weer samenwerken met een aantal leden uit het team.

Een boost voor het team

Door de ontwikkeling van een team te begrijpen kun je er voor zorgen dat het team sneller in de ‘performing’ fase komt. Het moet niet als een verrassing komen dat bij het vormen van een nieuw team de prestaties tijdelijk terug zakken. Met goede begeleiding, ruimte om frustraties te uiten en het gesprek aan te blijven gaan, worden prestaties op een gegeven moment weer beter.

Wil je nog meer inzicht en tips over het samenwerken in een team? Log dan meteen in op Travel College en volg de eLearning van de maand ‘Samenwerken in teams’.

Let op! Deze eLearning is alleen beschikbaar in de maand april.

Start de e-learning
cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.