Vakantiedagen, hoe zit dat nou precies?

11 mei 2020
Banner_Website_Wk202020_Vakantiedagen_2.jpg.jpg

Vakantiedagen, hoe zit dat nou precies?
Veel mensen vragen zich af hoe het nou precies zit met de opbouw van vakantiedagen. Bouw je vakantiedagen op als je ziek bent, wat is nou precies het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wanneer mag je vakantiedagen opnemen? Wij hebben daarom een aantal feiten nog eens op een rijtje gezet.
 
Vakantiedagen
Volgens de cao voor de reisbranche heb je recht op 24 vrije- en vakantiedagen. Het kan zijn dat jouw reisbedrijf meer vakantiedagen hanteert, of dat je zelf met je werkgever een hoger aantal verlofdagen hebt afgesproken in je arbeidsovereenkomst.
 
Wettelijke vakantiedagen
Iedere werknemer bouwt tijdens zijn dienstverband vakantiedagen op, wettelijk heb je recht op vakantie met behoud van salaris gedurende viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dat betekent dus dat als je 40 uur per week werkt, je recht hebt op 160 vakantie-uren, dus 20 wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar. Houd er dus rekening mee dat als je minder uur per week werkt, je naar verhouding dus ook minder vakantie-uren/dagen opbouwt.
 
Bovenwettelijke vakantiedagen
Daarnaast kan het zijn dat je in je arbeidsovereenkomst of CAO staat dat je recht hebt op meer vakantiedagen dan de wettelijke, dan zijn dat de bovenwettelijke vakantiedagen. Als je 40 uur per week werkt en recht hebt op 24 vakantiedagen hebt dan heb je dus 4 bovenwettelijke vakantiedagen.
 
Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
In principe bouw je vakantiedagen op als je daadwerkelijk arbeid verricht. Echter een uitzondering hierop is als je als werknemer door arbeidsongeschiktheid niet in staat bent om werkzaamheden te verrichten. Dit geldt slechts met betrekking tot de wettelijke vakantiedagen. Werknemer en werkgever kunnen rechtsgeldig overeenkomen dat de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte niet mogelijk is. Indien dit niet specifiek in je arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, bouw je dus ook de bovenwettelijke vakantiedagen op.
 
Opnemen vakantiedagen
Voor het opnemen van je vakantiedagen moet de werkgever instemmen, je werkgever mag alleen bezwaar maken als je vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw en in het onderwijs. De werkgever moet dan schriftelijk bezwaar maken, binnen 2 weken na ontvangst van je vakantieaanvraag. Je werkgever moet wel toestaan dat je op een ander moment vakantie opneemt.

Je moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Je werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'.

Ook als je ziek bent, heb je recht op vakantie. Wil je vakantiedagen opnemen terwijl je ziek bent? Dan moet je werkgever daarvoor toestemming geven. Kijk hier voor meer informatie.

Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Vakantiedagen die je bijvoorbeeld in 2019 hebt opgebouwd, vervallen op 1 juli 2020. Zorg dus dat je deze vakantiedagen als eerste opneemt en voor 1 juli. Niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar. Je rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van je vakantiedagen.

Het opnemen van vakantiedagen zal dus altijd in (goed) overleg zijn, voor de werknemer geldt dat het prettig voor je werkgever is als je rekening houdt met de momenten dat het goed uitkomt voor de organisatie om vakantie op te nemen. Voor de werkgever geldt dat het prettig is als er rekening wordt gehouden met de wensen van de werknemer en dat de vakantie opgenomen mag worden als het voor de werknemer het beste uitkomt.
 
Verplicht vakantie opnemen vanwege corona mag niet
Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen. Is er door het coronavirus onvoldoende werk, of besluit de werkgever de zaak tijdelijk te sluiten? Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen. Als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken, kunnen in deze situatie wel min-uren opgebouwd worden. De werknemer moet deze uren dan op een later moment inhalen, als dat redelijk is.
 
Verplicht ADV opnemen vanwege corona kan wel
Een werkgever kan een werknemer wel verplicht ADV-uren laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Op basis van rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Daarom moet je altijd kijken welke schriftelijke afspraken er over ADV-uren zijn gemaakt. Als schriftelijk is afgesproken dat de werkgever kan bepalen wanneer je ADV-uren moet opnemen, dan heeft de werkgever waarschijnlijk een punt.
 
Op onze website vind je meer informatie over vakantiedagen en (buitengewoon) verlof.
Werkgever
Werknemer
 
Bron: rijksoverheid.nl | achmearechtsbijstand.nl
 

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.