AI en ChatGPT toepassen in je werk? Schrijf je in voor de workshop en leer de basisprincipes! Meer informatie en inschrijven, klik hier.

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

29 aug 2017

Ouderschapsverlof is niet in de cao voor de reisbranche geregeld, maar is wettelijk vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Ouderschapsverlof is in het leven geroepen om werk en opvoeding beter te combineren. Met het verlof hoopt de overheid dat ouders voldoende tijd hebben om voor hun kind(eren) te zorgen. Medewerkers (de moeder n de vader) kunnen het ouderschapsverlof gebruiken om tijdelijk minder te werken, met de garantie dat ze na afloop van het verlof weer het aantal uren kunnen werken dat in de arbeidsovereenkomst staat.

Voor ieder kind onder de 8 jaar kun je eenmaal ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als jij en je moet duurzaam voor het kind zorgen. Dit betekent dat je ook ouderschapsverlof kunt opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind.

Wettelijk verlof?

Zoals aangegeven is het ouderschapsverlof vastgelegd in de Nederlandse en Europese regelgeving. Een standaard verlofverzoek waarin de medewerker de helft van de werkuren wil werken en de andere helft verlof opneemt, mag de werkgever niet weigeren. Alle andere vormen om het verlof op te nemen (bijvoorbeeld fulltime of n dag in de week), gaan in overleg met de werkgever. Deze mag die afwijkende ouderschapsverlofverzoeken weigeren als daarvoor gegronde redenen zijn.

Onbetaald verlof?
Wettelijk is er niets geregeld over doorbetaald worden tijdens je ouderschapsverlof. Tevens bouw je in de uren dat je ouderschapsverlof opneemt geen vakantiedagen op. Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, hoeft je werkgever alleen de uren door te betalen die je zou werken als je niet ziek was. Tijdens ziekte loopt het verlof dus gewoon door. Meer informatie over wat ouderschapsverlof betekent voor je inkomen, vind je op de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof en dienstverband

Bij de opname van het ouderschapsverlof blijft je dienstverband ongewijzigd. De opname van ouderschapsverlof is een tijdelijke periode van onbetaald of gedeeltelijk verlof.

Duur van verlof?

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind. Dus voor een tweeling heb je recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie hoe je de duur van je ouderschapsverlof kunt berekenen.

Hoe verlof aanvragen?

Je moet minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum het verlof bij je werkgever aanvragen. De werkgever heeft vervolgens tot vier weken voordat het verlof ingaat de tijd om hierop te reageren en aan te sturen op een andere verdeling van het verlof. Let wel, de standaardregeling is je werkgever verplicht te accepteren. Maar wanneer je wil afwijken van de standaardverdeling van het ouderschapsverlof is dat in overleg mogelijk. Maar je werkgever kan een verzoek weigeren wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het aanvragen van ouderschapsverlof.

Bijzonderheden en uitzonderingen?

Ouderschapsverlof (tijdelijk) stoppen?  Verlof in delen opnemen? Ouderschapsverlof opnemen bij je nieuwe werkgever? Meer over dit soort bijzonderheden en mogelijke uitzonderingen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof opnemen of niet?

Het ouderschapsverlof is een ingewikkelde regeling die even wat uitzoek- en denkwerk vergt. Hoeveel uur wil je opnemen, over welke periode en wat heeft dit voor gevolgen voor je salaris? Dit zijn belangrijke vragen die je jezelf vooraf moet stellen. De ouderschapsverlofregeling heeft echter ook een heel groot voordeel: de mogelijkheid om meer tijd te besteden met je kind. Het is dan ook zeker de moeite waard om je even goed in het onderwerp te verdiepen. Bespreek met je werkgever welke regels er voor jouw specifieke situatie gelden en waar je recht op hebt.

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.