Werken met tropische temperaturen: wanneer is het t warm op de werkvloer?

19 jul 2019

Deze week stijgen de temperaturen tot boven de dertig graden. Heerlijk zomerweer als je vrij bent, maar wat minder als je moet werken.. Zeker als je werkplek behoorlijk warm is, zijn tropische temperaturen geen pretje. Maar dat niet alleen, het kan ook gevaarlijk zijn en jouw werkgever heeft de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Wij vertellen je de richtlijnen rondom warmte op kantoor en geven je slimme tips om de temperatuur de werkvloer zo laag mogelijk te houden.


 

Wanneer zijn de temperaturen te hoog?

Zorgen voor een werkbare temperatuur is in ieders belang, want al bij een ‘beetje warmte’ wordt het concentratievermogen minder en neemt de productiviteit af. In het Arbobesluit is vastgelegd dat de temperatuur op de werkvloer geen schade mag toebrengen aan de gezondheid van medewerkers. De ideale (werk)temperatuur in de zomer is tussen de 23 en 26°C. Maar wanneer zijn de temperaturen op de werkvloer te hoog? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in het online arboportaal een aantal stelregels gepubliceerd voor werk in kantoren en kleine werklokalen.
 
Om je een idee te geven: bij temperaturen boven de 26°C is er al sprake van een extra lichamelijke belasting en moeten extra maatregelen besproken worden. Betreft het licht fysiek kantoorwerk? Dan ligt de grens iets hoger met een maximum van 28°C. Daarentegen ligt de toegestane temperatuur weer een stuk lager (tussen de 25°C en 23°C graden) wanneer het lichamelijk intensief werk betreft en er weinig tot geen toestroom is van frisse lucht.


 

Hoe krijg je een goede hitte-indicatie?

Om de situatie goed in kaart te brengen kun je de hittestress calculator van FNV gebruiken. Dit geeft je snel inzicht in de werksituatie, maar geeft je ook advies over de beste balans tussen werken en rusten op basis van de omstandigheden. Je kunt dus direct aan de slag met praktisch advies!
 

Hoe werkt de hittestress calculator?

Vrij simpel gelukkig. Je hebt een thermometer en een vochtigheidsmeter nodig. Beide zijn voor een klein bedrag te koop in de detailhandel. Daarna beantwoord je de vragen van de calculator waarna je een FNV hitte-index ontvangt. Aan de hand van deze index kun je bepalen hoe risicovol de werksituatie is.
 
Let op: dit is een globale indicatie op basis van de methodiek en normen van de alom erkende WBGT-index. Laat bij twijfel deskundigen de werksituatie beoordelen.
 

Welke maatregelen kun je nemen?

Bespreek met collega’s de maatregelen die binnen het reisbedrijf het werken in de warmte kunnen verlichten. Denk aan zonnewering, ventilatie op de werkplek, het uitschakelen van warmte producerende apparaten en het tijdelijk instellen van een tropenrooster.


 
Ook kun je de regels omtrent kleding op werk wat versoepelen. Wellicht is een driedelig pak niet realistisch wanneer de buitentemperatuur boven de 30 graden is? Vermijd tijdens grote hitte ook zware lichamelijke inspanning en probeer deze werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren op koelere momenten. In extreme gevallen kan zelfs overgegaan worden op het verkorten van het aantal werkuren per dag of het inlassen van extra pauzes. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om voldoende te drinken en genoeg af te koelen zodat de lichaamstemperatuur zo laag mogelijk blijft.
 
Vergeet ook niet om medewerkers te attenderen op het spreekuur bij de bedrijfsarts wanneer ze gezondheidsklachten ervaren. Zeker voor kwetsbare groepen kan warmte extra lastig zijn. Dit geldt vooral voor zwangeren, mensen die medicijnen tegen een hoge bloeddruk gebruiken, mensen met long- of hartaandoeningen, met een slechte conditie, een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg) en/of een hoog vetgehalte.

Bronnen: Arbobondgenoten, werkenveiligheid.nl, hr-select.
 

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.