Wijziging premie-inning Stichting Reiswerk

17 jan 2023

Het bestuur van Stichting Reiswerk heeft besloten de premie-inning met ingang van 1 januari 2023 onder te brengen bij Wissenraet Van Spaendonck (WVS) in Tilburg.

pexels karolina grabowska 7681071

Tot eind 2022 vond de premie-inning voor Reiswerk plaats door PGB. Sinds 1 januari 2023 is WVS in opdracht en in naam van Stichting Reiswerk verantwoordelijk voor de premie-inning voor Stichting Reiswerk.

Let op: de inning van de pensioenpremie door en de opbouw van pensioen bij pensioenfonds PGB verandert niet.

Wijziging heffingssystematiek

De premie-inning voor stichting Reiswerk over het jaar 2023 wordt gebaseerd op de loonsom ultimo 2022. Het gaat hierbij feitelijk om een voorschot op de definitieve premieverplichting die begin 2024 definitief wordt vastgesteld.

De hoogte van de premie-inning en de grondslag blijven ongewijzigd en zijn geregeld in art. 6 van de cao Reiswerk: voor 2023 0,35% van het premieplichtig loon; met een gemaximaliseerde totale premie per kalenderjaar van € 100.000,- per onderneming.

Het premieplichtig loon is bepaald in art. 1 van de cao Reiswerk: 12 maal het met de werknemer overeengekomen vaste bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, met een maximum gelijk aan het maximum premieloon van de werknemer in de zin van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen.

Vanaf 2023 ontvang je 1x per jaar in de maand april een nota voor de betaling van de premie voor dat kalenderjaar.

Vooruitkijkend betekent dat: voor de vaststelling van de premie over het jaar 2024 ontvang je begin 2024 per e-mail het verzoek de verwachte loonsom over het jaar 2024 door te geven, plus de definitieve loonsom 2023. Op basis van deze gegevens wordt dan de premie voor 2024 vastgesteld. Als blijkt dat je over 2023 teveel of te weinig premie hebt betaald, wordt dit direct verrekend met de vast te stellen premie over het jaar 2024.

Vanaf 1 januari 2023 kun je vragen over de premie-inning richten tot WVS.

Contactgegevens Wissenraet Van Spaendonck

De nieuwe contactgegevens per 1 januari 2023 zijn:

Administratie Stichting Reiswerk

Postbus 4076

5004 JB  TILBURG

Contactpersoon: Vinh Bui

Telefoon: 013-59 44 291

E-mail: debiteuren@reiswerk.nl

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.