AI en ChatGPT toepassen in je werk? Schrijf je in voor de workshop en leer de basisprincipes! Meer informatie en inschrijven, klik hier.

Zorgverlof, hoe zit het?

14 dec 2017

grandma 2637457 640.jpg

Als je wilt zorgen voor iemand uit jouw directe omgeving die (langdurig) ziek of hulpbehoevend is, kun je recht hebben op zorgverlof. Zorgverlof is niet vastgelegd in de cao voor de reisbranche en daarom gelden de wettelijke regelingen uit de Wet arbeid en zorg. Er zijn twee soorten zorgverlof, namelijk kortdurend en langdurend zorgverlof. We leggen je graag uit waar je recht op hebt.

Wanneer heb je recht op kortdurend zorgverlof?
Als je een zieke in jouw directe omgeving wilt verzorgen, heb je recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde hierbij is dat je in deze situatie de enige bent die de zieke persoon zorg kunt verlenen. Het is belangrijk dat je het verlof zo spoedig mogelijk meld bij jouw werkgever. Jouw werkgever mag om bewijs vragen dat het verlof nodig was.

Wanneer heb je recht op langdurend zorgverlof?
Als je iemand uit jouw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, dan heb je recht op langdurend zorgverlof. Je kunt dit verlof ook aanvragen als iemand uit jouw directe omgeving langere tijd ziek is of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat je de enige bent die deze zorg kan verlenen. Langdurend zorgverlof vraag je minimaal 2 weken voorafgaand aan het verlof schriftelijk aan bij je werkgever. Jouw werkgever mag om bewijs vragen om te beoordelen dat je ook daadwerkelijk recht hebt op het verlof.

Voor wie kun je zorgverlof opnemen?
Je kunt in overleg met jouw werkgever kortdurend of langdurig zorgverlof krijgen voor mensen uit jouw directe omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Hierbij gaat het om:
- kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen;
- andere personen die deel uitmaken van jouw huishouden;
- bekenden met wie je een sociale relatie hebt, zoals een buurvrouw of schoonouder. Voorwaarde hierbij is wel dat je de enige bent die zorg kunt verlenen in deze situatie.

Hoe lang kun je zorgverlof opnemen?
Voor wat betreft kortdurend zorgverlof kun je binnen 12 maanden maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Het gaat om het aantal werkuren die in jouw individuele arbeidsovereenkomst zijn afgesproken.
Voor wat betreft langdurend zorgverlof kun je binnen 12 maanden maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen.

Wat betekent de opname van zorgverlof voor je salaris?
Tijdens kortdurend zorgverlof betaalt jouw werkgever ten minste 70% van jouw salaris door. Als je langdurend zorgverlof opneemt hoeft jouw werkgever jouw salaris niet door te betalen.

Heb je verder nog vragen over dit thema?
Neem dan contact met ons op via info@reiswerk.nl

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.