Er staan nieuwe workshops in de agenda voor het najaar. Neem snel een kijkje en schrijf je in! Klik hier.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s in de organisatie op het gebied van gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Hiermee wordt snel inzicht verkregen in de situatie en wordt zichtbaar waar verbeteringen in de organisatie nodig zijn. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak, dat beschrijft welke maatregelen er genomen moeten worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

 

Branche-eigen RI&E

De RI&E is hét fundament voor een goed arbobeleid binnen de organisatie. Pas als bekend is waar de risico’s liggen binnen de organisatie en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunnen de juiste maatregelen genomen worden. Met behulp van een actuele RI&E, weet je waar je mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt wat de volgende stap is.

Voor werkgevers in de reisbranche is er een digitale branchespecifieke RI&E beschikbaar waarmee je direct kan starten om de risico’s in kaart te brengen. Het in het bezit zijn van een jaarlijks geüpdate actuele RI&E is verplicht. De overheid heeft dit via de Arbowet verplicht gesteld en hierop wordt door de Inspectie SZW op gecontroleerd.

Wanneer met behulp van de RI&E de risico’s in kaart zijn gebracht, kan je aan de slag met de arbocatalogus voor de reisbranche. De arbocatalogus beschrijft de mogelijke oplossingen om de risico’s te beheersren. Het is dus verstandig om eerst een bedrijfseigen RI&E op te stellen en vervolgens aan de hand van de arbocatalogus een stappenplan voor de organisatie te maken.

Start de RI&E reisbranche
cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.