11 essentile vaardigheden waarmee jij klaar bent voor het werken in de 21e eeuw

17 aug 2018

De 21e eeuw klinkt nog ver weg, maar we leven er nu in. Een tijd waarin in een steeds hoger tempo grote transformaties en disrupties plaatsvinden in onze samenleving. Deze veranderingen benvloeden de manier waarop we leven, leren en werken. We gaan van een industrile revolutie (gericht op industrie en productie) naar een digitale revolutie (gericht op diensten en innovatie) en de samenleving verandert meer en meer van een industrile samenleving en naar een kennis- of informatiesamenleving.  

En dat vereist bepaalde vaardigheden, die ook we 21st century skills worden genoemd. Die 21st century skills zijn een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. Het SLO heeft samen met het kennisplein een model ontwikkeld waarin de 11 essentile vaardigheden waarmee jij klaar bent voor het werken in de 21e eeuw worden benoemd.

11 vaardigheden uit de 21st century waarmee jij scoort op je werk

1. Kritisch denken

Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.  Kritisch denken is een essentile vaardigheid voor het onderzoeken en beoordelen van informatie, het bepalen van standpunten en het nemen van weloverwogen beslissingen.

Gebruik altijd meerdere bronnen in plaats van maar n. Te snel hebben we een mening op basis van incomplete informatie, waarbij we geloven dat de informatie wel volledig is. Blijf daarom altijd nadenken over hoe je een completer beeld kan vormen. Hoe meer perspectieven je meeneemt in de keuzes die je maakt, hoe kleiner de kans is dat je er spijt van krijgt. Daarnaast zijn bijna alle uitvindingen om ons heen - een auto, een vork of de verwarming - bedacht door mensen die anders durfden te kijken dan de groep.

2. Creatief Denken

Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideen voor bestaande vraagstukken te vinden. Het staat ook wel bekend als out-of-the-box denken. Het houdt in dat je op je eigen manier een oplossing kunt vinden voor een bestaand probleem. Je leert denken in mogelijkheden. Je ontwikkelt daarbij het zelfvertrouwen om dingen uit te proberen en jezelf te evalueren.

Kun jij nieuwe ideen bedenken? Kun jij een aantal ideen samenvoegen, zodat je tot een nieuw resultaat komt? Hoe verras je jouw publiek? Hoe bereik je jouw ideale klant? Hoe onderscheid jij je van de rest? Kortom, zet jouw creatieve brein in om vernieuwend te zijn.

3. Probleem oplossen

Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.  En laten we wel wezen, iedereen heeft te maken met gedoe en problemen. Maar ben jij in staat deze te zien en daarop te anticiperen? De teugels in handen te nemen? Waarbij het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker is dan het vinden van de oplossing zelf.

Mensen die creatief met problemen om kunnen gaan zijn heel veel gevraagd. Je leert namelijk processen te doorzien. Daarom is het tegenwoordig van belang dat je op je werk niet willoos achter je bureau gaat zitten, maar dat je bewust bent dat je zelf invloed kan hebben op de problemen en uitdagingen die je tegenkomt.

4. Computational thinking

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Ofwel ben jij in staat om problemen zo om te zetten, dat de computer ermee aan de slag gaat? En weet jij de computer zo in te zetten dat het werkvermindering oplevert?

Vanuit bedrijven is er veel vraag naar mensen die deze creatieve computervaardigheden beheersen. Computerconsumenten zijn we allemaal, maar het echt creatief kunnen inzetten van deze computertechnologie gaat een stap verder. En zelfs al ben je niet in staat om zelf een oplossing te creren met behulp van programmeertalen en computers, dan is het nog steeds van belang om processen te kunnen doorzien en te begrijpen waar de inzet van technologie kan zorgen voor kleine verbeteringen, die leiden tot hogere efficintie, productinnovaties en verbeterde dienstverlening.

5. Informatie vaardigheden

Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. En in deze tijd waarin we overspoeld worden met (digitale) informatie is dat geen verkeerde eigenschap.

Ga eerst bij jezelf te rade: 'Wat moet ik eigenlijk doen? Wat weet ik hier al van?' Hoe langer je daar aandacht aan besteedt, hoe effectiever de zoektocht verloopt. Daarna gaat het vooral om het selecteren van informatie en het beoordelen daarvan. Scannen door teksten en sites en kijk voor de betrouwbaarheid naar de auteur en diens reputatie. Zoek je informatie over gezonde voeding en ben je op een site van McDonalds terecht gekomen dan kan je daar vraagtekens bij zetten. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de informatie wel actueel is. Hoewel dat niet altijd nodig is - een natuurkundige formule verandert niet zo snel.

6. ICT-basisvaardigheden

ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologien en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Snap jij de werking van computers en netwerken? Hoe onderhoud jij deze vaardigheid? Maar wat weleens vergeten wordt is dat het veel meer omvat. Techniek is overal aanwezig tegenwoordig: als je met de trein reist gebruik je een ov-chipkaart, in de stad maak je gebruik van openbare wifi-netwerken en zelfs in je wasmachine zit een chip.

Je kan tegenwoordig vrijwel geen werk meer vinden waar ICT niet op de n of andere manier een rol in speelt. Ook een buschauffeur heeft met allerlei systemen en techniek te maken. Daarbij is het belangrijk dat je niet alleen weet hoe het werkt. Maar dat je ook zelfstandig nieuwe dingen kunt leren, informatie kunt vinden en controleren, en dat je je eigen gebruik van de techniek kunt evalueren.

7. Mediawijsheid

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. De media van nu is immers niet meer de media van vroeger en de impact van media op ons bestaan is groot. Hoe kun je slim en verantwoord omgaan met online en offline media? Hoe benvloedt media jouw dagelijks leven? En hoe kan je er het beste uit kan halen - voor jezelf en voor anderen?

De verwachting is dat de samenleving steeds verder zal medialiseren. Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Het vinden van een baan, jezelf ontwikkelen en scholen, sociale contacten onderhouden, gezond blijven en zelfs gelukkig worden: voor al deze zaken zal het steeds belangrijker worden dat je de mogelijkheden van nieuwe mediatoepassingen weten te benutten – en soms ook juist weten te weerstaan.

8. Communiceren

Communiceren is een fundamentele vaardigheid, mensen kunnen niet net communiceren. Bewust en onbewust versturen en ontvang je boodschappen en creer je zo gedeelde betekenissen. Communicatie neemt in de samenleving van de 21e eeuw een grotere plaats in dan ooit. Je bent altijd en overal met elkaar verbonden en communiceren op veel verschillende manieren, via gesproken en geschreven tekst, beeld en geluid, al dan niet digitaal. Communicatie vindt plaats in veel verschillende contexten (situaties, communicatiepartners) en elke context stelt specifieke eisen aan de vorm die gekozen wordt.

Je bent je er lang niet van bewust hoe groot het bereik van jouw communicatie is. Mensen communiceren bijvoorbeeld veel met sociale media en hebben een online identiteit. Daarbij is het reflecteren over wat je zegt onmisbaar geworden. Een juridisch dossier wordt geschoond als je 18 wordt, maar je geschiedenis op internet blijft altijd bestaan. Dat gaat ook om berichten die in de eerste instantie onschuldig lijken. Een potentile werkgever, die je naam Googelt en een overvloed aan geklaag vindt, herziet misschien zijn oordeel.

9. Samenwerken

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Klinkt gemakkelijk, maar is dat ook zo? Hoe ga jij samenwerkingen aan? Met welke partijen heb je te maken? Maak je heldere afspraken? En wat is nu eigenlijk het echte doel? Je moet kunnen delen en vertellen waar je mee bezig bent, vragen durven stellen, je kwetsbaar opstellen, openstaan voor kritiek, nieuwsgierig en eerlijk zijn. Je hoeft geen goede vrienden te zijn; als je maar kan samenwerken.

Samenwerking was altijd al belangrijk, maar in de 21e eeuw werk je zelden meer alleen, je werkt vooral in teams. Werk wordt gespecialiseerder en om tot een goed totaalresultaat te komen moet je samenwerken. De kennis die je moet beheersen wordt steeds groter, dat kun je niet meer alleen. Er ontstaat verdere verdeling van deskundigheid, specialisatie, dat vereist samenwerking met anderen, met deskundigen op andere gebieden. Verder hebben mensen tegenwoordig steeds meer wisselende en flexibele banen en contacten. Zeker in groeiende bedrijven en startups is het dan heel belangrijk om jezelf te omringen met de juiste mensen en jezelf open te stellen voor de invloed van mentoren.

10 Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)

Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.  Sociale afkomst en cultuur bepalen in hoge mate hoe we denken, wat we maken en doen, hoe we betekenis geven aan een steeds veranderende samenleving en hoe we met elkaar omgaan en communiceren. Nederland is heel multicultureel, maar door de toenemende digitalisering van de maatschappij komen we ook dichter bij buitenlandse culturen. Dat biedt veel mogelijkheden tot samenwerken en bedrijven doen dat ook veel door hun producten en diensten internationaal aan te bieden.

Om een baan te krijgen bij die bedrijven, heb je een set vaardigheden nodig: constructief communiceren, sociaal en cultureel inlevingsvermogen en het vermogen om het bredere perspectief te kunnen zien. Die vaardigheden heb je ook nodig voor communicatie met verschillende culturen in onze eigen omgeving. Het begint bij zelfkennis, bij het onderzoeken en in perspectief plaatsen van je eigen ideologie, culturele identiteit en kennis. Maar dat betekent ook dat je moet kunnen inzien dat je bepaalde kennis mist en dat je het moet durven toegeven als je hulp nodig hebt.

Zelfregulering

Zelfregulering is het vermogen om een taak of proces doelgericht te kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten. Mensen met een grote zelfregulering zijn in staat om alles om zich heen actief buiten te sluiten, vooral de dingen waar ze eigenlijk liever hun aandacht aan zouden geven, zoals je mobiele telefoon of je mailberichten. Dat is in deze tijd een hele uitdaging.

Je wordt in de huidige samenleving immers steeds meer omgeven door technologie en apparaten die juist gemaakt zijn om onze aandacht te vragen en moet ook steeds weer reageren op veranderingen. Of het nu gaat om werksituaties, studie of functioneren als burger, iedereen moet zijn eigen leven kunnen reguleren en in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarnaast is ook zelfstandig leervermogen van steeds groter belang. Je moet immers zelfstandig je kennis op peil houden, nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en verantwoordelijkheid nemen voor ‘een leven lang leren’.

Wat gebeurt er als je deze vaardigheden niet inzet?

De vraag is of je al deze vaardigheden 100% in je bezit moet hebben. Moet je echt goed zijn in samenwerken n een held zijn in de computational thinking? Nee, natuurlijk niet. Al kom je regelmatig in het dagelijks leven mensen tegen die ernorme moeite hebben met deze vaardigheden. En die je toch echt ziet vastlopen, omdat ze niet mee kunnen gaan in deze tijd. Die niet goed kunnen omgaan met veranderingen. Die moeite hebben met omschakelen naar een nieuw programma of apparaat. En dat zijn echt geen bejaarden, maar mensen gewoon in het bedrijfsleven meedraaien.

Met andere woorden, je kunt niet meer anders dan aan deze vaardigheden gaan werken. Hoe kun je dat doen?

Inzicht in gedrag en motivatie een belangrijke eerste stap in het ontwikkelen van vaardigheden

Wie ben ik en waar ligt mijn kracht? Jezelf cht leren kennen is de eerste stap in het ontwikkelen van vaardigheden. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat motiveert mij? Welke talenten maken mij uniek en waar krijg ik energie van?

De Reiswerk Profiel Analyse geeft, in slechts 8 minuten tijd, inzicht in gedrag wat je van je zelf misschien al wel weet, maar nog niet eerder onder woorden kon brengen. Inzicht in gedrag van jezelf en van anderen maken je communicatie en samenwerking niet alleen effectiever maar ook prettiger, want je hebt meer begrip en respect voor elkaars talenten. Het is een internationaal gevalideerd instrument gebaseerd op de DISC theorie. De tool draagt bij aan een eerlijk en positief zelfbeeld en helpt jou om keuzes te maken die passen bij wie jij bent.

Vaardigheden ontwikkelen binnen de reisbranche

Reiswerk draagt graag bij in het ondersteunen van het ontwikkelen van vaardigheden waardoor medewerkers in de reisbranche klaar zijn voor de 21e eeuw! We gaan om die reden in Q3 van 2018 een online leerplatform voor de reisbranche lanceren. Dit online leerplatform wordt ontwikkeld met SkillsTown, de grootste online opleider van Nederland. We houden je via onze nieuwsberichten op de hoogte over de ontwikkelingen rondom dit thema.

Bronnen: Frankwatching, SLO, 21stcenturyskills.nl, Kennisnet
cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.