Er staan nieuwe workshops in de agenda voor het najaar. Neem snel een kijkje en schrijf je in! Klik hier.

De Tweede Kamer stemt in met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

24 okt 2018

Per 01 januari 2019 is de nieuwe wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) van kracht waarin geboorteverlof van partners is verlengd en voorwaarden zijn aangepast. Met de komst van deze nieuwe wetgeving hebben we het niet meer over kraamverlof maar over geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, verlof dat alleen voor de partner bedoeld is. De term vaderschapsverlof zal ook minder worden gebruikt, omdat die veronderstelt dat de vader ook de partner is, wat niet altijd het geval hoeft te zijn. Maar wat zijn precies de gevolgen van de invoering van deze nieuwe wet? 

Wat verandert er precies ten opzichte van de huidige regels?

Op dit moment krijg je na de geboorte maar 2 dagen bijzonder verlof betaald door jouw werkgever. Het nieuwe partnerverlof geeft recht op maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur; als je 32 uur per week werkzaam bent, dan heb je dus recht op 32 uur geboorteverlof. Tijdens het verlof wordt loon doorbetaald door je werkgever. Je mag zelf weten hoe je dit verlof opneemt, maar het moet in ieder geval zijn opgenomen binnen 4 weken na de geboorte van je kindje. Ondanks dat je dit zelf mag weten is het natuurlijk wel prettig voor je collega’s en werkgever om dit met elkaar te bespreken.
 
Als je aan het werk bent en je wordt gebeld dat je meteen naar (het) (zieken)huis moet komen, omdat de bevalling is begonnen, dan wordt deze werkdag(en) aangemerkt als calamiteitenverlof (met loondoorbetaling) en kan je het geboorteverlof ergens binnen 4 weken daarna in laten gaan.
Met deze nieuwe regeling vervalt het huidige recht op 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste 4 weken na de thuiskomst van je kindje.

Per 01 juli 2020 komt er een verdere verruiming van het geboorteverlof.

Dit aanvullende verlof duurt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsduur. Dus als je 32 uur per week werkt, dan heb je totaal recht op geboorteverlof (= 32 uur) en op aanvullend geboorteverlof (= 5 x 32 uur) dus totaal 192 uur. Tijdens het aanvullend verlof zal UWV een uitkering doen met 70% van het (maximaal) dagloon. Je zal eerst het geboorteverlof moeten opgebruiken voordat jij aanvullend verlof op zal kunnen nemen. Tegen de tijd dat deze regeling van kracht zal worden, zullen wij jou op de hoogte stellen van alle verdere details.

Waarom wordt deze verruiming doorgevoerd?

De politiek is van mening dat de partner in de praktijk te weinig betrokken is of betrokken kan zijn bij de opvoeding en verzorging van zijn/haar jonge kind. Juist de eerste 6 maanden worden daarbij als zeer belangrijk gezien. Wie in de eerste 6 maanden bij de opvoeding en verzorging van zijn kind aanwezig is, zal ook daarna veel meer bij het kind betrokken willen zijn, is de gedachte. Bovendien staat de moeder er zo veel minder alleen voor. Dit is voor de opvoeders, vaak de ouders, beter maar ook voor het kind zelf. Zorgtaken kunnen zo eerlijker worden verdeeld.
 
Bronnen: Personeelsnet, Rendement

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.