Wat gebeurt er bij faillissement en ontslag?

24 okt 2023

Een faillissement houdt in dat de financiële toestand van het bedrijf zo slecht is dat ze niet meer in staat is om aan haar schuldeisers te betalen. Een faillissement wordt meestal uitgesproken door een rechtbank. Staat het bedrijf waar jij werkzaam bent op het punt om failliet te gaan, of zijn ze al failliet? Zaken waar je normaal gesproken niet over na hoeft te denken, roepen nu vragen bij je op. Wat zijn de gevolgen voor jou en waar moet je op letten? Hier lees je alles wat je moet weten.

faillissement

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling is een periode waarin je werkgever uitstel van betaling krijgt. Dit kan door de directie aangevraagd worden als je werkgever in financiële moeilijkheden raakt. In deze periode heeft je werkgever de kans om alsnog het geld bij elkaar te krijgen. Door de rechter wordt dan een bewindvoerder aangesteld die de dagelijkse gang van zaken op zich neemt. Tijdens de surseance ontvang je gewoon salaris.

Wanneer is er sprake van een faillissement?

Als de surseance van betaling niet voldoende is voor je werkgever om het geld bij elkaar te krijgen en je werkgever niet meer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan kan hij of zijn schuldeisers een faillissement aanvragen. Er is echter pas sprake van een faillissement als dit door de rechter is uitgesproken. De rechter zal dan een curator benoemen, in veel gevallen is dit een advocaat, die het beheer van de failliet verklaarde onderneming op zich neemt. De curator zal moeten inventariseren of de schuldeisers nog kunnen worden terugbetaald.

Ontslag bij faillissement

Vaak wordt er gekeken naar een overname of doorstart, maar als dit niet lukt dan zal de curator ontslag aanvragen voor alle werknemers. De curator fungeert dan in de rol van de werkgever. Bij een faillissement heeft de curator geen ontslagvergunning nodig om ontslag aan te vragen. Hij moet echter wel rekening houden met de wettelijke opzegtermijn, dit is bij een faillissement maximaal 6 weken. Tijdens de opzegtermijn kun je verplicht worden om te blijven werken. Het kan zijn dat je voor het verstrijken van de termijn een nieuwe baan hebt gevonden, overleg met de curator wat de mogelijkheden zijn om eerder bij je nieuwe werkgever te kunnen beginnen.

Meld je echter altijd aan bij het UWV, ook als je al een nieuwe baan hebt en je loon altijd netjes is betaald. Het UWV is namelijk ook verantwoordelijk voor het betalen van achterstallige pensioenpremies aan het pensioenfonds en het UWV betaalt pas na ontvangst van jouw aanmelding.
 
Loonvordering ontslag bij faillissement
Een bedrijf dat failliet is gegaan, heeft vaak moeite de lonen van het personeel door te betalen. Het indienen van een loonvordering heeft in zo’n geval vaak niet zoveel zin. Je kunt de loonvordering indienen bij de curator. Via het UWV krijg je dan voor een beperkte periode een uitkering wegens betalingsonmacht.
 
Let op:
Het UWV zal de loonbetaling overnemen. Je zult qua loon alles krijgen waar je recht op hebt. Dien hiervoor een loonvordering in bij de curator.
 
Loonvordering indienen
Een loonvordering dien je in door een aangetekende brief aan de curator te sturen. In deze brief moet je precies aangeven waar je nog recht op hebt, zoals bijvoorbeeld: 

  • achterstallig loon;
  • overuren;
  • spaarloon;
  • vakantiegeld;
  • 13e maand;
  • niet-opgenomen vakantiedagen.

Faillissementsuitkering UWV

Kan je werkgever jouw loon niet meer betalen? Meld dit dan bij UWV. Is de reden van je ontslag faillissement of surseance (uitstel) van betaling? Dan kun je een faillissementsuitkering krijgen. UWV betaalt bijvoorbeeld: 

  • Je loon over maximaal 13 weken tot je ontslag
  • Je loon tijdens je opzegtermijn, dit is maximaal 6 weken
  • Je vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en pensioenpremie over de laatste 12 maanden tot je ontslag
  • Je kunt alleen een faillissementsuitkering krijgen als je door de werkgever ontslagen wordt. Na je faillissementsuitkering heb je recht op een WW-uitkering.

 
WW-uitkering UWV
Wanneer je recht hebt op een WW-uitkering krijg je een basisuitkering van minimaal drie maanden en maximaal 24 maanden. De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon, de derde maand 70 procent. Wanneer je langer dan drie maanden recht hebt op een WW-uitkering, dan krijg je voor die maanden ook 70 procent van het dagloon. Om voor de loongerelateerde uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan de wekeneis, dat betekent dat je van de laatste 36 weken er 26 gewerkt moet hebben. Iedereen die aan deze eis voldoet heeft recht op minimaal drie maanden WW-uitkering. Om voor een langere uitkering in aanmerking te komen moet je daarnaast voldoen aan de zogenoemde jareneis. Deze jareneis houdt in dat je in de laatste vijf jaren voordat je werkeloos werd minstens vier jaar hebt gewerkt. Meer informatie over de hoogte van je dagloon en duur van je uitkering kan je vinden op cnv.nl.

Besluit het bedrijf waar je werkzaam bent om te reorganiseren? Lees dan hier waar je rekening mee moet houden. Zit er niks anders op dan ontslag? Lees dan het artikel 'Zaken die je moet regelen bij ontslag'.

Bron: uwv.nl

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.