Hoe kunnen werknemers Design Thinking competenties ontwikkelen?

Robin de Vroom kreeg een onderzoeksbeurs van Reiswerk, en komt met interessante antwoorden op haar vraag: Hoe kunnen werknemers Design Thinking competenties ontwikkelen binnen organisaties die digitaal transformeren? We geven je alvast een greep uit de resultaten met onder andere een competentiemodel voor Design Thinking en de belangrijkste factoren voor het ontwikkelen van deze competenties. 

 

Waarom is Design Thinking interessant voor de reisbranche?

De reisindustrie is de afgelopen decennia geconfronteerd met een digitale revolutie en organisaties in de industrie houden zich actief bezig met digitale transformatie, waarbij de klant het uitgangspunt moet worden en innovatie en verandering centraal moeten staan. Deze veranderingen in de industrie hebben ook invloed op de vereisten ten aanzien van de kwaliteiten van medewerkers en kunnen gerealiseerd worden door middel van Design Thinking.

Als je wil innoveren, veranderen en de klant voorop wilt stellen moet je de skillset hebben die je in staat stelt dat te doen. Het is daarom waardevol voor organisaties in deze industrie om te begrijpen hoe je die skillset kunt ontwikkelen en faciliteren, aangezien dit reisorganisaties een basis zou kunnen bieden voor het trainen van werknemers in Design Thinking. Hierdoor zouden reisorganisaties hun innovatieratio kunnen verhogen en de klantervaring kunnen verbeteren.
 

Competentiemodel voor Design Thinking

Robin heeft tijdens haar onderzoek een model ontwikkeld die de benodigde competenties voor Design Thinking opsomt, en ook beschrijft wat er per competentie nodig is van een individu voor een succesvolle prestatie. Met dit competentiemodel kun je ook competentie gaps identificeren die door middel van een passende training opgevuld kunnen worden.

Zo zijn er voor Design Thinking de volgende basis competenties nodig: empathie, intrinsieke motivatie, zelfbewustzijn, samenwerken en open mindedness. En op het gebied van differentirende competenties: proces bekwaamheid, conceptueel denken, aanpassingsvermogen, faciliteren en stakeholder management.
 

Design Thinking: leren & trainen

Om deze competenties te ontwikkelen en de verschillende niveaus van Design Thinking te behalen, moeten organisatorische leer- en trainingsstrategien worden vastgesteld.  Bij het ontwikkelen hiervan moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de unieke situatie van de reisorganisatie. Elke organisatie heeft namelijk te maken met reeds bestaande praktijken, beperkingen en middelen.
 
Robin heeft tijdens dit onderzoek zeven verschillende factoren gedentificeerd, die stuk voor stuk verband houden met de leer- en trainingsstrategien die een rol spelen bij de ontwikkeling van Design Thinking competenties:
 
  • Learning by doing
  • Workshops
  • Multidisciplinaire teams
  • Leeromgeving
  • Facilitator
  • Obstakels
  • Design Thinking ambassadeurs
 

De invloed van management support & organisatiecultuur

Ook heeft Robin twee factoren gedentificeerd die ofwel een negatieve of een positieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van Design Thinking competenties: management support en de organisatiecultuur.
 
Management support is gerelateerd aan de bereidheid van het management om de ontwikkeling en toepassing van competenties op het gebied van Design Thinking te bevorderen. Wanneer zij enthousiast zijn, zullen ze het als een kans voor de organisatie zien en de nodige ondersteuning bieden. Staan ze er juist sceptisch tegenover, dan zal dit veel minder het geval zijn. Het ontwikkelen van Design Thinking competenties vereist een zekere mate van vrijheid om te experimenteren, te onderzoeken en te falen. Wanneer het management te veel controle uitoefent op de werknemers in de vorm van strikte sturingsprincipes, dan zal dit de ontwikkeling negatief benvloeden.
 
De organisatiecultuur verwijst naar de verschillende gedeelde aannames binnen de
organisatie die van invloed zijn op wat er gebeurt en hoe. Een leercultuur is van cruciaal belang voor de effectieve ontwikkeling van Design Thinking competenties. Organisatorische leerculturen worden gekenmerkt door het feit dat ze werknemers aanmoedigen om hun competenties voortdurend te ontwikkelen en innovatie en experimentatie omarmen. Inflexibele en hirarchische culturen daarentegen belemmeren de ontwikkeling van Design Thinking competenties vanwege hun onvermogen om te veranderen of te innoveren, en hun focus op formele processen, regels en structuren.
 

Onderzoeksbeurs Reiswerk

Studenten aan een hbo of universitaire instelling die onderzoek doen naar ontwikkelingen in de reisbranche, kunnen in aanmerking komen voor een onderzoeksbeurs van Reiswerk. Onlangs kenden we er 1 toe aan Robin de Vroom, die onderzoek deed naar de ontwikkeling van Design Thinking competenties. De doelstelling van het onderzoek was inzicht verschaffen in hoe medewerkers in de reissector Design Thinking competenties kunnen ontwikkelen binnen organisaties die digitaal transformeren. Wil je graag het gehele onderzoek en de resultaten lezen van Robin de Vroom? Dat kan! Hier lees je meer over de onderzoeksbeurs en het onderzoek rondom Design Thinking.
 

Webinar Design Thinking op Travel College

Vind je het een interessant onderwerp en wil je meer weten over de theorie van Design Thinking? Volg dan ons webinar van de maand mei op www.travelcollege.nl. Het webinar Design Thinking vind je onder Webinars, en is alleen te zien in de maand mei.
 
 
 
 

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.