Wat zijn jouw rechten bij een reorganisatie?

24 okt 2023

Een reorganisatie is een complex proces waarbij een organisatie de structuur, strategie, processen, personeelsbestand, of andere aspecten van haar bedrijfsvoering aanpast om beter te functioneren, zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, kosten te besparen, of haar concurrentiepositie te verbeteren. Reorganisaties kunnen variëren in omvang en doelstellingen, en het kan gebeuren om verschillende redenen. Gaat het bedrijf waar jij werkt reorganiseren? Wij helpen je graag opweg! In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

reorganisatie

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor jou?

Het kan zijn dat:

 • Je een andere functie krijgt
 • Je overgeplaatst wordt naar een andere locatie
 • Je begeleid wordt bij het vinden van een nieuwe werkomgeving
 • Je secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen
 • Je ontslagen wordt

Wat als je ontslagen wordt?

Het kan zijn dat je tijdens een reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen wordt. Let er dan goed op dat je werkgever zich aan alle wettelijke voorwaarden houdt. Vaak zal je werkgever je vragen in te stemmen met het ontslag. Ben je het niet eens met je ontslag of twijfel je of je werkgever zich houdt aan de voorwaarden voor ontslag? Ga dan niet akkoord met het voorstel. In dat geval moet je werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV geeft alleen toestemming voor ontslag als je werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Pas als je werkgever toestemming heeft van het UWV mag hij je ontslaan!

Bewaar alle brieven, informatie en afspraken die je hebt ontvangen over de reorganisatie goed! Word je ontslagen en wil je daar bezwaar tegen indienen? Dan komen deze stukken goed van pas. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter het UWV of de rechter kan beoordelen of je ontslagen mag worden.

Als de werkgever het ontslagverzoek indient bij het UWV WERKbedrijf, dan ontvang jij ook een kopie van de ontslagaanvraag. Ben je het niet eens met het ontslag, dan heb je twee weken de tijd om bezwaar te maken. Het UWV  bekijkt jouw verhaal en neemt vervolgens een besluit. Ben je het niet eens met het besluit van het UWV, dan kun je hiertegen in hoger beroep.
 
Voorwaarden voor de werkgever
Als je werkgever je wil ontslaan tijdens een reorganisatie, dan moet je werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je werkgever heeft goede redenen om te reorganiseren, hij moet kunnen bewijzen dat deze veranderingen nodig zijn.
 • Je werkgever heeft de juiste volgorde voor ontslag gebruikt. Hij mag niet zelf bepalen wie ontslagen wordt. Er zijn regels die de volgorde van ontslag bepalen (afspiegelingsbeginsel).
 • Houdt de werkgever zich hier niet aan? Trek dan aan de bel!
 • Je werkgever heeft samen met jou gekeken of er binnen het bedrijf een andere functie bij je past.
 • Je werkgever heeft je arbeidsovereenkomst op tijd opgezegd. Zodra je werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV, heeft hij 4 weken de tijd om je te ontslaan.
 • Je werkgever neemt niemand anders aan voor jouw functie.


Collectief ontslag
Bij een reorganisatie moet soms veel personeel afvloeien. Als een werkgever binnen 3 maanden 20 of meer werknemers tegelijk wil ontslaan, spreek je van een collectief ontslag. De werkgever moet een collectief ontslag melden bij de vakbonden. De werkgever moet dan ook het UWV informeren.

Afspiegelingsbeginsel
Voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag om economische redenen wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Het afspiegelingsbeginsel is een verplichte methode, die bij ontslag om economische redenen wordt toegepast door de werkgever. De toetsing van dit afspiegelingsbeginsel wordt gedaan door het UWV. De werkgever moet alle werknemers in dezelfde functie (of zo goed als dezelfde functie) indelen in leeftijdsgroepen. Vervolgens moet de werkgever vaststellen hoeveel medewerkers hij per leeftijdsgroep moet ontslaan om de leeftijdsopbouw gelijk te houden. De volgende stap voor de werkgever is om te bekijken wie er het laatste is bijgekomen. Vanaf dat moment geldt dus het “last in first out-principe”.

Sociaal Plan

Om de nadelige gevolgen van de reorganisatie zoveel mogelijk te beperken, wordt een Sociaal Plan afgesloten. In dit Sociaal Plan worden afspraken gemaakt over hoe deze gevolgen opgevangen moeten worden. Een sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers: de vakbonden of ondernemingsraad. Het afsluiten van een Sociaal Plan is niet wettelijk verplicht voor werkgevers, maar in veel cao’s zijn hier wel afspraken over gemaakt. Een Sociaal Plan wordt meestal samen met een vakbond afgesproken.
 
Bindend Sociaal Plan
Soms besluit een werkgever om zelf een Sociaal Plan op te stellen. Dit plan bevat dan een pakket aan maatregelen over de reorganisatie en voor het personeel. Een individuele werknemers is pas gebonden aan dit Sociaal Plan als hij/zij akkoord is gegaan met de voorstellen en plannen van zijn werkgever. Een Sociaal Plan dat alleen door de werkgever is opgesteld, is dus niet automatisch bindend voor alle werknemers in een bedrijf.
 
Reorganisaties zijn zowel voor de werkgever als voor de medewerker erg vervelend, toch blijft het belangrijk dat beide partijen goed opletten dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wil je meer informatie over een faillissement? Lees dan hier verder.

Wil je precies weten wat je moet regelen bij ontslag? Lees dat het artikel 'Zaken die je moet regelen bij ontslag'

Bron: uwv.nl

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.